Abistajana on ülioluline pöörata täiendavat tähelepanu oma heaolule, selleks, et olla emotsionaalselt ja füüsiliselt võimeline teisi aitama. Oluline on pöörata tähelepanu ka kaasabistaja heaolule. Eesliintöötajad juhendavad sageli teisi enesehoiu ja toimetulekuviiside osas, kuid jätavad sageli enda hoolitsuse tähelepanuta. Siin ongi juhised, kuidas sa saad kriisiolukorras enda ja ka oma kaastöötajate  eest hoolt kanda. 

Valgusfoori tugipaketis oleva info abil saad teada, kuidas kriisiolukorras enda eest ise hoolitseda, aidata teistel end toetada ning abistada oma kolleege.

Valgusfoori tugipaketti saavad lisaks spetsialistidele kasutada kõik inimesed, et hinnata oma hetkeolukorda ning planeerida toetavaid tegevusi. Peamiselt on see siiski mõeldud juhi ja töötaja tööriistaks.
Valgusfoori tugipakett sisaldab erinevate toimetuleku faaside kirjeldusi ja tunnuseid. Need aitavad hinnata enda seisundit ja mõista, milliseid samme tuleb vaimse heaolu toetamiseks ette võtta. Tugipaketis on välja toodud ka stressitunnused, eneseabitehnikad, psühholoogilise esmaabi sammud jm abistav materjal.
Olukorra hindamisel eristame kolme faasi: ennetav faas, toetav faas ja reageeriv faas.

foor

Ennetav faas

Olukord on stabiilne.

Kuigi esineb väsimuse märke, tulevad töötajad tööle hea tujuga, konflikte ei ole.

Asutuse tegevus toimib.

Sõnum ja soovitused juhile

Toetav faas

Töötajate ärevus on tõusnud.

Suurenenud on töölt eemale jäävate inimeste arv. 

Kollektiivis võivad ilmneda esimesed lahkhelid.

Sõnum ja soovitused juhile

Reageeriv faas

Töötajad ei suuda korralikult täita oma tööülesandeid, paljud inimesed on töölt eemale jäänud, keeldutakse töö tegemisest, on tekkinud konfliktid. Töötajate vahel on rahulolematust, pingeid ja lootusetust.

Sõnum ja soovitused juhile

 

 

Suurenenud abivajadusele võivad viidata järgmised märgid:

  • lootusetus
  • enda kahjustamise või suitsiidimõtted
  • agressiivsus, vägivald
  • segaduses
  • võimetus enda või oma lähedaste eest hoolitseda
  • lakkamatu nutmine
  • värisemine
  • endassetõmbumine

 

 

Millises olukorras mina olen?