Alates 1. maist hakkab inimkaubanduse ohvritele vajalikke teenuseid osutama sotsiaalkindlustusamet, kuna eelnevalt on kaks hanget ebaõnnestunud.

Inimkaubanduse ohvritele kui spetsiifiliste teenuste vajadusega inimestele on teenuseid osutatud 8 aastat. Praegu osutab teenust hanke võitnud organisatsioon. Ka selleks aastaks viidi teenuseosutaja leidmiseks läbi kaks hanget, kuid seni pole leitud organisatsiooni, kes oleks valmis ülesannet täitma.

Ebaõnnestunud hanke tõttu valmistab sotsiaalkindlustusamet ette teenusekorralduse muudatust ning hakkab inimkaubanduse ohvritele alates 1. maist vajalikke teenuseid ise osutama, korraldades ümber sotsiaalkindlustusameti juures juba toimiva inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite toetamise nõuandeliini tegevuse. Sellega tagab amet ohvrite vajadustest lähtuva teenuse pakkumise, läbipaistvuse ning ressursside mõistliku kasutuse.

Kuni aprilli lõpuni on teenuste osutamine tagatud läbi olemasolevate lepingute pikendamise. Läbi aastate on inimkaubanduse ohvritele vajalikke teenuseid osutanud MTÜ Eluliin.

Ohvriabiseaduse järgi tuleb inimkaubanduse ohvrile vajadusel tagada turvaline majutus, toitlustus, vajalikud tervishoiuteenused, materiaalne ja psühholoogiline abi, tõlketeenus ja muud ohvri füüsiliseks ja psühhosotsiaalseks taastumiseks vajalikud teenused.