Olukord on muutunud. Juhi hooliv, soe ja toetav suunamine on töötajale praegu oluline.

Õige aeg on võtta kasutusele täiendavad meetmed, aga jätka endiselt ka rohelise faasi tegevustega.