Taastav õigus annab konflikti osapooltele võimaluse turvalises keskkonnas ja erapooletu vahendaja toel kohtuda ning arutada toime pandud teoga seonduvaid asjaolusid ja mõjusid.

Taastav õigus aitab vähendada teoga kaasnenud emotsionaalset ja materiaalset kahju, võtta toimepanijal vastutust kannatanu eest, suurendada osapoolte rahulolu ning vähendada uute konfliktide tõenäosust.

Tegemist on kogukondliku meetodiga, selles võivad osaleda nii need, kes olid seotud teoga kui ka need, kes saavad kaasa aidata lahendustele. Protsessis võivad osaleda näiteks pereliige, õpetaja, sõber või ka teo pealtnägijad.

Taastav õigus ei sobi igale juhtumile, kuid annab siiski tavapärasest parema tulemuse paljudes olukordades. Kasutatavad meetodid ja osapoolte aktiivne kaasamine on end hästi tõestanud noorte õigusrikkumiste, koolikonfliktide, liiklusõnnetuste, naabrite vaheliste tülide, kiusamise ja veel paljude raskete olukordade lahendamisel. Eelduseks on lihtsalt osapoolte valmisolek osalemiseks.

Registreerimisankeet taastava õiguse vahenduses osalemiseks:  https://forms.gle/WURWpU1xSyKfbsyq6

Vaata lisainfot brošüürist: Taastava õiguse põhimõttel konfliktide vahendamine 

Küsi lisa: Annegrete.Johanson@sotsiaalkindlustusamet.ee