Veebilehe sisu on koostamisel.
Küsimuste korral palun pöörduge: taastavoigus@sotsiaalkindlustusamet.ee või 5919 5182.