Organisatsiooni stressitaseme välja selgitamiseks on vaja vaadata tervikpilti, hinnata oma töötajate tervist ja olukorda, töökorraldust ning töö tegemise rütmi ja kvaliteeti, et mõista, kas organisatsioon tervikuna vajab lisatoetust- ja teenuseid.

Abi on saadaval

Sotsiaalkindlustusamet koordineerib psühhosotsiaalse kriisiabi osutamist tervele elanikkonnale. Psühhosotsiaalse toe kaudu saab pöörata tähelepanu emotsionaalse ja füüsilise turvatunde taastamisele, põhivajaduste rahuldamisele ning taastumist võimaldava sotsiaalse keskkonna kujundamisele.

Covid-19 kriisi ajal tekkis palju juhiseid ja materjale, mida oli raske hoomata ja järgida. Sellest sündis mõte koondada kõik materjalid enesehoiu ja psühhosotsiaalse toe kohta üheks tervikuks ja luua spetsialiste abistav tugipakett.

Koondasime info valgusfoori põhimõttel – rohelises olles liigu ja tegutse, ent punasesse jõudes peatu hetkeks ning pea nõu spetsialistiga, et liikuda tagasi kollasesse või rohelisse.