< tagasi

SPETSIALISTILE

Kui oled spetsialist (õpetaja, sotsiaaltöötaja, meedik vms), kelle poole seksuaalvägivalla üleelanu pöördub, või kui kahtlustad ise, et Sinu hoolealuse suhtes võib olla seksuaalvägivald toime pandud, siis tuleb Sul seista oma hoolealuse huvide eest.

Juhenda teda, kuidas pöörduda esmase abi järele seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse.

Lastevastase seksuaalvägivalla või selle kahtluse korral tuleb alati teavitada politseid või kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat. Politseis on spetsiaalsed üksused, kes seksuaalkuritegude menetlemisega tegelevad.

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused