< tagasi

Lapsed

Kui laps on kogenud seksuaalvägivalda, siis on võimalik 7 ööpäeva jooksul 24h pöörduda
esmase abi saamiseks seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse, kus lapsele pakutakse
tundlikku standardiseeritud abi, tehakse koos kohtuarstiga vajadusel läbivaatus ja pakutakse
vajalikku meditsiinilist abi. 

Kui esmane abi (7 ööpäeva) pole vajalik või võimalik, siis ootame
seksuaalvägivalla kahtlusega lapsi Tallinnas ja Tartus Lastemaja teenusele.

Lastemajas
 töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid, kes hindavad lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ja edasist abivajadust, viivad läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakuvad lapsele vajalikku abi.

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused