Seksuaalvägivalla kriisiabikeskusest saavad abi:

Kannatanud >  Lähedased >  Spetsialistid >


Mida teha, kui rünnak juhtus:

Vähem, kui 7 päeva tagasi >  Rohkem, kui 7 päeva tagasi >


Mis on seksuaalvägivald?

Seksuaalvägivald on vägistamine, sellega ähvardamine või muu seksuaalse iseloomuga tegu. Seksuaalvägivallaga on tegu ka siis, kui Sa ei saanud anda oma nõusolekut vahekorraks, näiteks tundsid hirmu, olid uimastatud, joobes või magasid.

Seksuaalvägivald on kuritegu ja Sa ei pea tundma end süüdi. Vastutus seksuaalvägivalla eest lasub selle toimepanijal, mitte ohvril. 

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused pakuvad professionaalset ööpäevaringset abi seksuaalvägivalda kogenud inimestele.

Siia võib igaüks tulla kas ise või koos saatjaga, mistahes kellaajal ja ilma saatekirjata. Ei ole oluline, kas politseisse on juba pöördutud, kavatsetakse pöörduda või ei soovita seda teha. 

Oodatud on nii naised kui mehed; lapsed, noored ja täiskasvanud, kes on kogenud seksuaalvägivalda või kahtlustavad seda.

mehed  lapsed  noored


Vaata, millist abi pakutakse seksuaalvägivalla kriisiabikeskustes (5:43 min)


Vaata, millist abi pakutakse seksuaalvägivalla kriisiabikeskustes (40 sekundit)  


Abi uimastamise ja seksuaalvägivalla korral


ÕIGUSABI SEKSUAALVÄGIVALLA ÜLE ELANUTELE

Kui oled kogenud seksuaalvägivalda ja soovid lisaks muule abile ka tasuta õigusnõustamist, on võimalik taotleda seda Eesti Naiste Varjupaikade Liidu (ENVL) kaudu.

Selleks tuleb Sul helistada või saata SMS telefoninumbrile 5377 6077 või e-mail aadressile envloigusabi@gmail.com, teatades, et soovid õigusnõustamist. Edastada tuleks oma vanus, eesnimi ning kontaktandmed, oma asukoht linna täpsusega.

Jurist võtab Sinuga ühendust hiljemalt 24 tunni jooksul. Vastavalt Sinu vajadustele lepime esmaseks nõustamiseks kokku kas silmast-silma kohtumise või nõustamise telefoni vm sidevahendi kaudu. Nõustamise maht ühe inimese kohta on kuni 5 tundi.

Nõustamise eelduseks on, et teatad juristile oma nime ja isikukoodi ja nõustud isikuandmete edastamisega ENVL-ile ning säilitamisega kuni Justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu lõppemiseni. ENVL tagab isikuandmete kaitse vastavalt seadusele. 

Silmast-silma kohtumised toimuvad eelistatult Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus (seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste lähedal) või muus Sinu jaoks sobivas kohas.Kuhu pöörduda?

Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku erakorraline vastuvõtt, Sõle 23, Tallinn. 
Vastuvõtutoa tel 5342 4724
Vaata lähemalt >

Ida-Viru Keskhaigla, Ilmajaama 12, Kohtla-Järve, sisenemine EMO kaudu. 
Günekoloogia osakonna valveõde: tel 331 1041
Vaata lähemalt >

Pärnu Haigla, Ristiku 1, Pärnu, sisenemine EMO kaudu. 
Valvegünekoloog: tel 447 3505
Vaata lähemalt >


Tartu Ülikooli Kliinikum, L. Puusepa 8, Tartu, sisenemine EMO kaudu. 
Günekoloogia osakonna valveõde tel 731 9954
Vaata lähemalt >

Keskused töötavad ööpäevaringselt ning abi on tasuta.

“Vägistatute kiirabi. Nelja haigla seksuaalvägivalla kriisiabikeskused pakuvad kannatanutele abi ööpäev läbi” (28.08.2018 EPL, Laura Mallene)

Vaata Ringvaate lugu (1.02.2018) Lääne-Tallinna Keskhaigla SAKist

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste infoleht 2018

Konverents: Trauma ja seksuaalvägivald. 19. november 2018. TÜ Narva Kolledži Konverentsikeskuses


Palun anna meile tagasisidet SAK teenuse kohta:  SIIT