Olukord on murettekitav. Täiendav abi on vajalik. Viimane hetk on alustada tugevamate meetmete kasutusele võtmisega (puhkus, töötervishoiuarstile suunamine, nõustamine), olukorra halvenedes vajalik siduda töötaja(d) kiirelt arsti (perearst, psühhiaater) vm abiga.