Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT) on tõenduspõhine perekeskne programm tõsise riskikäitumise ja mitmekülgse abivajadusega noortele ja nende peredele. Programm põhineb veendumusel, et kui lapsel on toetav lähedane, siis on see ühtlasi ka võimalus, mille pinnalt lapsi ja noori aidata. Teraapias tegeletakse lisaks lapsele ka vanemate ja pereväliste osapooltega, kes lapsega tihedalt kokku puutuvad (nt kool, sõbrad). Erinevus tavapärasest pereteraapiast seisneb teraapiaperioodi pikkuses (4-6 kuud), mitmetasandilises intensiivses sekkumises peresüsteemi ning paindlikkusest (kohtutakse nii teraapiatoas, kui ka perede kodus).

MDFT programm on mõeldud 11–18 (k.a) aastastele noortele, kelle puhul esineb õigusrikkumisi, sõltuvusainete kuritarvitamist, hälbivat käitumist, koolikohustuse mittetäitmist, pereprobleeme. Teraapias otsitakse lahendusi, mitte süüdlast.

Abivajava lapse saavad programmi suunata:

  • prokuratuur;
  • kohus;
  • kriminaalhooldaja;
  • politsei;
  • kohalik omavalitsus (kuni 14aastased noored).

MDFT meeskonnad paiknevad Põhja, Ida, Lõuna ja Lääne piirkondades.

 

Põhja piirkond

Asukoht: Endla 8, Tallinn, 15092

Kontakt: mdftpohja@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa

Nimi

Ametinimetus

Telefon

E-post

Triin Hermann

Superviisor

5883 6323

Triin.Hermann@sotsiaalkindlustusamet.ee

Marju Kirt

Terapeut

5306 7211

Marju.Kirt@sotsiaalkindlustusamet.ee

Liisa Paavel

Terapeut

5324 7056

Liisa.Paavel@sotsiaalkindlustusamet.ee

Märt Ojamaa

Terapeut

5324 3574

Mart.Ojamaa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Elena Ermakova

Terapeut

5886 1432

Elena.Ermakova@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Ida piirkond 

Asukoht: Keskväljak 1, Jõhvi, 41531

Kontakt: mdftida@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa

Nimi

Ametinimetus

Telefon

E-post

Nadežda Raku

Superviisor

5886 4003

Nadezda.Raku@sotsiaalkindlustusamet.ee

Elle Purde-Prits

Terapeut

5884 0791

Elle.Purde-Prits@sotsiaalkindlustusamet.ee

Olga Ignatovets

Terapeut

5333 1449

Olga.Ignatovets@sotsiaalkindlustusamet.ee

Olga Shnayder 

Terapeut

5887 2858

Olga.Shnayder@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Lõuna piirkond

Asukoht: Tähe 106, Tartu, 51013

Kontakt: mdftlouna@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tööpiirkonnad: Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa

Nimi

Ametinimetus

Telefon

E-post

Aija Kala

Superviisor

5770 4568

Aija.Kala@sotsiaalkindlustusamet.ee

Mari Sats (LHP)

Terapeut

5884 9871

Mari.Sats@sotsiaalkindlustusamet.ee

Liis Aavaste-Hao

Terapeut

5304 9168

Liis.Aavaste-Hango@sotsiaalkindlustusamet.ee

Priit Kiilaspä

Terapeut

5303 7924

Priit.Kiilaspa@sotsiaalkindlustusamet.ee

 Krista Järv

Terapeut

5382 9962

Krista.Jarv@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Lääne piirkond

Asukoht: Lai 14, Pärnu, 80010

Kontakt: mdftlaane@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tööpiirkonnad: Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Saaremaa

Nimi

Ametinimetus

Telefon

E-post

Karin Luts

Superviisor

5194 3357

Karin.Luts@sotsiaalkindlustusamet.ee

Liisa Otsak

Terapeut

5855 8048

Liisa.Otsak@sotsiaalkindlustusamet.ee

Merileid Vinkler

Terapeut

5857 0831

Merileid.Vinkler@sotsiaalkindlustusamet.ee

Maarja Heinpõld

Terapeut

5887 7233

Maarja.Heinpold@sotsiaalkindlustusamet.ee

Taimi Nilson

Terapeut

5191 6630

Taimi.Nilson@sotsiaalkindlustusamet.ee

Terje Tamm

Terapeut

5853 9622

Terje.Tamm@sotsiaalkindlustusamet.ee

Teenuse juht: Kirsika Aas 5770 3686 Kirsika.Aas@sotsiaalkindlustusamet.ee