Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT) on tõenduspõhine perekeskne programm tõsise riskikäitumise ja mitmekülgse abivajadusega noortele ja nende peredele. Programm põhineb veendumusel, et kui lapsel on toetav lähedane, siis on see ühtlasi ka võimalus, mille pinnalt lapsi ja noori aidata. Teraapias tegeletakse lisaks lapsele ka vanemate ja pereväliste osapooltega, kes lapsega tihedalt kokku puutuvad (nt kool, sõbrad). Erinevus tavapärasest pereteraapiast seisneb teraapiaperioodi pikkuses (4-6 kuud), mitmetasandilises intensiivses sekkumises peresüsteemi ning paindlikkusest (kohtutakse nii teraapiatoas, kui ka perede kodus).

MDFT programm on mõeldud 11–18 (k.a) aastastele noortele, kelle puhul esineb õigusrikkumisi, sõltuvusainete kuritarvitamist, hälbivat käitumist, koolikohustuse mittetäitmist, pereprobleeme. Teraapias otsitakse lahendusi, mitte süüdlast.

Abivajava lapse saavad programmi suunata:

  • prokuratuur;
  • kohus;
  • kriminaalhooldaja;
  • politsei;
  • kohalik omavalitsus (kuni 14aastased noored).

MDFT meeskonnad paiknevad Põhja, Ida, Lõuna ja Lääne piirkondades.

 

Põhja piirkond

Asukoht: Endla 8, Tallinn, 15092

Kontakt: [email protected]

Tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa

Nimi

Ametinimetus

Telefon

E-post

Triin Hermann

Superviisor

5883 6323

[email protected]

Marju Kirt

Terapeut

5306 7211

[email protected]

Liisa Paavel

Terapeut

5324 7056

[email protected]

Märt Ojamaa

Terapeut

5324 3574

[email protected]

Elena Ermakova

Terapeut

5886 1432

[email protected]

 

Ida piirkond 

Asukoht: Keskväljak 1, Jõhvi, 41531

Kontakt: [email protected]

Tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa

Nimi

Ametinimetus

Telefon

E-post

Nadežda Raku

Superviisor

5886 4003

[email protected]

Elle Purde-Prits

Terapeut

5884 0791

[email protected]

Olga Ignatovets

Terapeut

5333 1449

[email protected]

Olga Shnayder 

Terapeut

5887 2858

O[email protected]

 

Lõuna piirkond

Asukoht: Tähe 106, Tartu, 51013

Kontakt: [email protected]

Tööpiirkonnad: Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa

Nimi

Ametinimetus

Telefon

E-post

Aija Kala

Superviisor

5770 4568

[email protected]

Mari Sats (LHP)

Terapeut

5884 9871

[email protected]

Liis Aavaste-Hao

Terapeut

5304 9168

[email protected]

Priit Kiilaspä

Terapeut

5303 7924

[email protected]

 Krista Järv

Terapeut

5382 9962

K[email protected]

 

Lääne piirkond

Asukoht: Lai 14, Pärnu, 80010

Kontakt: [email protected]

Tööpiirkonnad: Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Saaremaa

Nimi

Ametinimetus

Telefon

E-post

Karin Luts

Superviisor

5194 3357

[email protected]

Liisa Otsak

Terapeut

5855 8048

[email protected]

Merileid Vinkler

Terapeut

5857 0831

[email protected]

Maarja Heinpõld

Terapeut

5887 7233

[email protected]

Taimi Nilson

Terapeut

5191 6630

[email protected]

Terje Tamm

Terapeut

5853 9622

T[email protected]

Teenuse juht: Kirsika Aas 5770 3686 [email protected]