Kuidas hinnata ja ära tunda organisatsiooni ja töötajate stressitaset?

Ole sa politseinik, prokurör, tervishoiutöötaja, sotsiaaltöötaja, päästja, asutuse juht, kogukonna sädeinimene või keegi teine, kes tegutseb kriisiolukorras selle nimel, et hoida teenused ja süsteemid toimivana ja inimesed elus – see info on just sulle!

Organisatsiooni stressitaseme välja selgitamiseks on vaja vaadata tervikpilti, hinnata oma töötajate tervist ja olukorda, töökorraldust ning töö tegemise rütmi ja kvaliteeti, et mõista, kas organisatsioon tervikuna vajab lisatoetust- ja teenuseid.

 

Ebasoodsad psühhosotsiaalsed tegurid

Kriisiolukorras mõjutab töötajaid kõige enam igapäevane tööstress. Suur vastutus, pikad tööpäevad, ebakindlus ja töö ebastabiilsetes oludes on vaid mõned näited. Töötamine traumaohvritega võib muuta abistajad vastuvõtlikuks sellistele emotsioonidele ja sümptomitele, mida kogevad abisaajad.

Isegi, kui emotsionaalsed reaktsioonid võivad olla samasugused, on inimeste käitumine ja toimetulek selliste raskuste korral erinev. Seetõttu on oluline esmalt teada, millised seisundid võivad abistajaid ohustada ja mida inimesed nendes olukordades läbi elavad.

Abistavate elukutsete esindajaid võivad ohustada läbipõlemine, kaastundeväsimus ja asendustrauma.

Igapäevaselt peaks silmas pidama, et Sina ise oleksid kaitstud. Loe täpsemalt enesehoiust.

Sinul indiviidina on mure

Indiviidina saad oma vaimset tervist hinnata kiirelt testidega ja seeläbi mõista, millist abi ja kui suures mahus Sa parasjagu vajad

Testi ennast

Sinul töötajana on mure

Töötaja organisatsioonis võib kasutada enesetunde hindamiseks testi.

 

Testi ennast organisatsioonis

Stress organisatsioonis

On vaja vaadata tervikpilti, hinnata oma töötajate tervist ja olukorda, töökorraldust ning töö tegemise rütmi ja kvaliteeti.

Abiks on valgusfoorimeetod

Loe lähemalt stressiolukorra kohta organisatsioonis.

Läbipõlemine võib tekkida siis, kui töötaja on olukorras, kus on püsiv ja liigne stress, kus on raske täita igapäevaseid ootusi. Sageli iseloomustab läbipõlemist emotsionaalne kurnatus; tunne, et minu mõtted on ebareaalsed või justkui ei kuulugi mulle ning vähenenud võimekus midagi saavutada. Sageli seostatakse seda seisundit ka suurenenud rahulolematusega oma töösse suhtumisel. Sellised olukorrad võivad töötajad muuta haavatavaks läbipõlemisele. Töökoha läbipõlemist põhjustab tavaliselt liigne töökoormus ebapiisavate ressurssidega, kõrge vastutus, vähene tunnustus, inimestevahelised konfliktid, sotsiaalne isolatsioon, ebavõrdsus või ebaõiglane kohtlemine ja ebaselged eesmärgid.

Läbipõlemine võib avalduda mitmel viisil, ka käitumises. Töötaja võib kaotada huvi ja energia igapäevaste tööülesannete täitmise vastu ja see võib viia lootusetuse, pessimismi ja motivatsiooni puudumiseni. Sellised tunded võivad ohustada inimese tervist, tööd ja suhteid. Kui oled selles olukorras ehk punases faasis, siis sea prioriteediks enesehoid.

Seisund mida seostatakse ennekõike abistavate spetsialistidega. Kaastundeväsimus on tingitud abistavate spetsialisteide töö eripärast, mille puhul puututakse kokku kannatavate ja sageli traumeeritud inimestega.

Stress ja kurnatus mis võib tekkida pidevast kokkupuutest teiste inimeste negatiivsete elusündmustega võib viia kaastundeväsimuse välja arenemiseni, millele võib olla omane vähenev kaastunne või isegi tundetus trauma materjali märkamisele või reageerimisele.

Kaastundest tingitud kurnatuse risk on olemas igal abistajal, see ei ole ebaprofessionaalsus vaid võimalik loomulik tagajärg sellesisulises töös. Seda võib mõjutada ka vähene enesehoid, sotsiaalse toetuse puudumine ja vähene rahulolu oma tööga.

Abistaja oma kogemusmaailma muutumine. Sekundaarse stressi tagajärg kus arusaam iseendast, elust, maailmast ja inimestest hakkab muutuma negatiivseks. See on tagajärjeks korduvalt kuuldud traumaatilistele lugudele, kus töötajale kanduvad üle samasugused tundereaktsioonid kui on kliendil. Asendustrauma tekkimisele avaldavad mõju ka töötaja enda läbielatud traumad. Mida vähem on töötajal kogemusi ja kui ta ei ole teadlik oma töö mõjudest, seda suurem risk on kurnatuse tekkele.

Iga abistajat võib ohustada läbipõlemine, kaastundeväsimus või asendustrauma. Sümptomite ära tundmine on esimene samm, mida saad teha, et ennast aidata! Allpool on toodud erinevad sümptomid neljas valdkonnas (vaimne, tööalane, füsioloogiline, psühholoogiline):

Vaimne

Tööalane

 • Tühjusetunne
 • Tähenduse kaotus
 • heitumine ja lootusetus
 • Kahtlustamine
 • Seotusetunde kadumine
 • Võõrandumine
 • Innukuse kaotus
 • Raskused ülesannetega toimetulekul
 • Muutused töötegemise ajas (tööaja pikenemine või lühenemine)
 • Töö koju viimine ja selle saavutamata jätmine
 • Entusiasmi vähenemine, ükskõiksus tulemuste osas, madal moraal
 • Tähtsate ülesannete tegemata jätmine
 • Töökaaslastest kaugenemine, ebaadekvaatse kriitilisuse suurenemine
 • suurenenud eksimuste ja vigade hulk
 • Tööga rahulolematus
 • Küünilisus
 • Usaldamatud juhtkonna ja töökaaslaste vastu

Füsioloogiline

Psühholoogiline

 • Vähene energia, kurnatus, väsimus(ka hommikul pärast ärkamist)
 • Peavalud
 • Unehäired (pidev unisus ja soov magada kogu päev)
 • Söögiisu muutused

Kognitiivne:

 • Vähene keskendumisvõime
 • Lootusetus ja jõuetus
 • Raskused otsuste langetamisel