Taastav õigus ja konfliktivahendus

Taastav õigus pakub konflikti või õigusrikkumise osapooltele võimalust rääkida turvalises keskkonnas toimunust ja selle mõjudest. Nad saavad väljendada oma vajadusi ning leida viise, kuidas heastada kahju ning suurendada heaolu ja turvatunnet. Kohtumisel on abiks erapooletu vahendaja, kes aitab arutada teoga seotud asjaolusid ja mõjusid.

Taastav õigus aitab vähendada teoga kaasnenud emotsionaalset ja materiaalset kahju, võtta toimepanijal vastutust kannatanu ees, suurendada osapoolte rahulolu ning vähendada uute konfliktide tõenäosust. Tegemist on kogukondliku meetodiga, milles võivad osaleda nii teoga seotud inimesed, aga ka need, kes saavad aidata lahendusteni jõuda, näiteks pereliige, õpetaja, sõber või pealtnägija.

Taastav õigus ei sobi igale juhtumile, kuid annab siiski paljudes olukordades tavapärasest parema tulemuse. Taastava õiguse meetodid ja osapoolte aktiivne kaasamine on end hästi tõestanud noorte õigusrikkumiste, koolikonfliktide, liiklusõnnetuste, naabrite tülide, kiusamise ja paljude raskete olukordade lahendamisel. Eelduseks on lihtsalt osapoolte valmisolek osaleda.

Kui kahtled, kas juhtum sobib vahendusse, võta julgelt ühendust taastava õiguse teenuse juhiga ja uuri järele aadressil [email protected]

 

Kes ja kuidas saavad taastava õiguse tiimi poole pöörduda?

 • õigusrikkumise või konflikti osapooled;
 • lähenemist saab soovitada politseinik, õpetaja, lastekaitsetöötaja, nõustaja, esindaja jt.

Pöördumiseks võta julgesti ühendust aadressil [email protected]

 

Mis saab edasi?

Suunaja (nt politseinik, lastekaitsetöötaja, tugispetsialist) saadab juhtumikirjelduse koos nõusolekulehtedega sotsiaalkindlustusametisse. Sealne vahendaja võtab alul ühendust kannatanuga ja lepib temaga kokku kohtumisaja. Seejärel teeb ta sama kahtlustatavaga.

Individuaalsetel kohtumistel tutvustab spetsialist vahenduse käiku, ühise kohtumise olulisust ja seda, mida arutama hakatakse. Ühisel kohtumisel räägivad osapooled juhtunust, oma tunnetest ja mõtetest ning sellest, kuidas juhtunut heastada. Kohtumisel sõlmitakse võimalusel kokkulepe, mis edastatakse suunajale, kes teeb järelevalvet.

 

Vahendajal on õigus saata juhtum tagasi, kui:

 • vähemalt üks osapooltest ei ole valmis või motiveeritud vahenduses täielikult osalema;
 • osalemine võib olla taasohvristav;
 • toimepanija ei tunnista tegu, milles teda kahtlustatakse;
 • osapooled ei ole huvitatud ühisest kohtumisest, mis on aga vajalik, et vahendusest oleks abi.

 

Taastava õiguse kohtumised annavad võimaluse:

 • vestelda juhtunust neutraalse inimese juuresolekul;
 • olla ärakuulatud;
 • rääkida oma tunnetest ja mõtetest;
 • võtta teo eest vastutus;
 • leppida kokku, kuidas tegu heastada;
 • sündmustest toibuda;
 • heastada teoga tekitatud kahjusid.

Uuri graafikult taastava õiguse põhimõttel konflikti vahendamise kohta.

Vaata videot “Võta appi taastava õiguse vabatahtlik!”

 

Lisainfo:

Annegrete Johanson, sotsiaalkindlustusameti taastava õiguse teenuse juht, [email protected], 5919 5182