Kinnise lasteasutuse teenus on viimane abinõu lapsele, kes on enda või teiste elule, tervisele ja arengule ohtlik. Teenusel olles õpib laps eluviise, mis ei kahjusta tema elu ja tervist. Lapsele pakutakse majutust ja toitlustust, ööpäevaringset tuge ja järelevalvet, toetavaid tegevusi arengu- ja käitumisprobleemide korral, toetust lähedastega suhtlemisel, vaba aja sisustamist jpm. Teenusel viibides on lapse ligipääs osadele tegevustele piiratud. Näiteks piiratakse nutiseadme kasutust, suhtlust inimestega väljaspoolt teenuse osutamise paika, samuti lapse liikumisvabadust. Seetõttu saab last suunata kinnise lasteasutuse teenusele ainult kohtu nõusolekul.

Tutvu, kuidas näeb välja lapse kinnise lasteasutuse teenusele suunamine, ning leia teenuse taotlusvormi ankeet. Kinnise lasteasutuse teenust osutavad Hiiumaa noortekodu, Maarjamaa hariduskolleegium ja AS Hoolekandeteenused Rakveres, Lille kodus.