Inimkaubanduse ohver on inimene, kes asetatakse majandusliku kasu saamiseks olukorda, kus ta on sunnitud abielluma, töötama ebatavalistel tingimustel, tegelema prostitutsiooniga, kerjama, sooritama kuriteo või täitma mõnda teist vastumeelset kohustust. Inimkaubandus on ka see, kui inimest hoitakse mõnes sellises olukorras, võttes talt vabaduse, kasutades vägivalda ja pettust, tekitades talle kahju, teda ähvardades, hoides teda kellestki sõltuvuses või kasutades ära abitut või haavatavat seisundit.

Kui kahtlustad inimkaubandust, siis helista tööpäevadel 8.30–17 inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliinile 660 7320. Ööpäevaringselt saab nõu ja tuge sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefonilt 116 006. Inimkaubanduse ohvrite nõustamise ja varjupaigateenust pakub MTÜ Eluliin, kelle poole saab pöörduda ka otse telefonidel 655 6140 ja 551 5491 või e-posti teel: atoll.center@gmail.com

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi pakub inimkaubanduse ohvritele erinevaid teenuseid:

  • turvaline majutus;
  • toitlustus;
  • tervishoiuteenused;
  • materiaalne abi;
  • psühholoogiline abi;
  • tõlketeenus teenuste saamiseks;
  • muud ohvri füüsiliseks ja psühhosotsiaalseks taastumiseks vajalikud teenused.

Loe inimkaubanduse kohta Euroopa ohvrite abistamise kampaania materjalidest. Tutvu ka inimkaubanduse ohvri tuvastamise ja teenusele suunamise juhendiga.

 

Mittetulundusühing Eluliin pakub prostitutsiooni kaasatud inimestele teenuseid Tallinnas ATOLL keskuses, Jõhvis AVA keskuses ja Tartus TOOME keskuses. Alates 2019 aastast pakutakse teenuseid ka Pärnus PÄRNA keskuses. Keskustest saavad inimesed, kes soovivad väljuda prostitutsioonist, tuge ja nõustamist (tugiisik, psühholoogiline, juriidiline, sotsiaalne, kogemus- ja tööturualane).

Keskuste eesmärk on aidata kaasa prostitutsiooni kaasatud inimeste heaolu ning turvalisuse tõusule ja prostitutsioonist väljumisele. Keskustes:

  • pakutakse mitmekülgset abi ja kvaliteetset nõustamist;

  • toetatakse inimest, et ta leiaks enda psühholoogilised ja sotsiaalsed ressurssid, et korraldada paremini elu ja väljaspool prostitutsiooni;

  • aidatakse inimesel saavutada sõltumatus, et otsutada enda elu üle ja arendada enda isiklikku potentsiaali.

 

Keskuste kontaktid

Tallinn ATOLL keskus, 655 6140, E, K ja R 15–19, T ja N 12–16.

Jõhvi AVA keskus, 775 1893, E 11–16. 

Tartu Toome keskus, 631 4600, N 11–16.