Inimkaubandus on kuritegu, mille eesmärgiks on teise inimese ekspluateerimine kaubitseja poolt või selle võimaldamine teistele. Inimkaubandus ei pea tingimata toimuma üle riigipiiride, see võib aset leida ka riigisiseselt. Inimkaubitseja võib ohvri meelitamiseks ning tema vastupanu murdmiseks kasutada näiteks pettust, teda otseselt või kaudselt ähvardada füüsilise vägivallaga, kasutada ära tema abitut seisundit jne.

Eesmärgiks on inimene sundida töötama ebatavalistel tingimustel, tegelema prostitutsiooniga, kerjama, abielluma, sooritama kuritegu või täitma muud vastumeelset kohustust.

Inimkaubanduse eeltingimus on TEGEVUS, mida tehakse kellegi ÄRAKASUTAMISEKS, mis hõlmab teatud VAHENDITE kasutamist, et saavutada ohvri üle kontroll.

INIMKAUBANDUSE element tekib, kui täidetud on kõik kolm tingimust: TEGEVUS + ÄRAKASUTAMINE + VAHEND.

Mida teeb kaubitseja? Ta:

 • värbab  läbirääkimiste vahendamine ja kolmandate osapoolte kaasamine, näiteks töökuulutuste avaldamiseks meedias jms;

 • veab ja/või röövib  inimese vedamine ühest kohast teise mööda maad, lennates või mööda vett mis tahes transpordivahendiga; inimese viimine nõutud kohta ja tema saatmine või abistamine lahkumisel (saabumisel);

 • annab üle  värvatud inimese jätmine nõutud kohta ekspluateerimiseks või tema üleandmine kellelegi teisele;

 • varjab  inimesele peatuskoha võimaldamine, millega saavutatakse kontroll inimese liikumise üle;

 • peidab  inimese hoidmine kohas, mis on teistele teadmata; tagamine, et keegi ei saa teada inimese asukohta;

 • võtab vastu  kohale toodud (röövitud) inimese ootamine ja vastuvõtmine;

 • kontrollib  inimese tegevuste kontrollimine.

Tegevuste eesmärgiks on ÄRAKASUTAMINE:

 • kuritegevusse kaasamine, näiteks vargused ja teiste ohvrite värbamine;

 • pealesunnitud seksuaalteenuste pakkumine;

 • orjus  inimese vabaduse piiramine ja täielik kontroll tema üle. Inimene ei tohi lahkuda oma toast, suhelda sugulaste või sõpradega, peab leppima võõraste traditsioonidega jne. Psühholoogiline ja füüsiline vägivald, täielik majanduslik sõltuvus, elu pideva ohutundega.

Ärakasutamise abil:

 • pannakse ohver pannakse, et tal pole teatud teenuste/tegevuste osutamisest võimalik keelduda.

Sunnimeetod ehk VAHEND on:

 • näiteks füüsiline, emotsionaalne, seksuaalne, psühholoogiline vägivald või ;

 • inimese eksitamine, petmine, kelmus, meelitamine.

Ohver kaotab kogu selle protsessi juures kontrolli füüsilise või psühholoogilise vabaduse üle.

Inimkaubanduse tegevusi on võimatu ellu viia hooletuse tõttu. Kurjategija teab, et tema tegevused on kahjulikud ning viib neid ellu tahtlikult või lubab neil juhtuda

Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliin +372 6607 320

Kas sind sunnitakse tegema tööd, millega sa ei ole nõus, sulle ei maksta töötasu, sind meelitatakse tegelema prostitutsiooniga, sõlmima fiktiivset abielu, sinuga sõlmitud kokkuleppeid rikutakse, sinult on ära võetud dokumendid sind ähvardatakse? Kas oled segaduses ega tea mida teha? Siis pöördu abi saamiseks inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliinile +372 660 7320 (E–N 8.30–16.30, R 8.30–15.30) või kirjuta: inimkaubandus@sotsiaalkindlustusamet.ee. Jälgi meid ka https://www.facebook.com/inimkaubandus  

Räägime sinuga järgmistel teemadel:

 • ebaseaduslike töövõimaluste võimalikud tagajärjed;

 • nõuanded inimestele, kes lähevad välisriiki või tulevad Eestise tööle või õppima;

 • kuidas vältida sattumast inimkaubanduse ohvriks;

 • organisatsioonide kontaktid välisriikides, kes võimaldavad abi tööalase või seksuaalse ärakasutamise ohvritele ja nõustavad neid;

 • Eestis inimkaubanduse ennetamisega tegelevate organisatsioonide kontaktid ning abi suhtlemisel;

 • inimkaubanduse ohvritele abi leidmine olemasolevate teenustega.