Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Vaenukuritegu

Vaenukuritegu tähendab seda, et Sind rünnatakse või Sinu suhtes ollakse vaenulik mõne Sinu identiteediaspekti tõttu, näiteks puude, rahvuse või päritolu, erivajaduse, seksuaalse või sooidentiteedi, veendumuste või usu (aga ka usu puudumise) tõttu. Vaenukuriteod võivad olla suunatud ka alternatiivsete subkultuuride esindajate suhtes, näiteks punkarid, goodid jne.

Selliseid kuritegusid võidakse toime panna kõikjal: kodus, tänaval, tööl, koolis, ülikoolis, spordiüritustel, sotsiaalmeedias jm. Vaenukuritegu võib väljenduda ähvardamises, kiusamises, röövis, vägivallatsemises, Sinu vara lõhkumises jne. Sinu kohta võidakse levitada solvavaid kirjutisi ja ründavaid sõnumeid, aga ka sotsiaalmeediapostitusi.

Vaenukuritegu on hirmutav, sest see pole juhuslik. Sind rünnatakse väga isiklikul pinnal – sellepärast, kes Sa oled. Kui vaenukuriteoga ei kaasne ka reaalset ohtu Su elule, võib see oluliselt mõjutada Sinu elukvaliteeti – tekitada ärevust, pingeid lähedaste ringis jne. Seetõttu tasub politseile vaenukuriteost teada anda, et leida ühine lahendus ja vältida olukorra eskaleerumist.

Kui kannatada saanud inimene soovib leida oma küsimustele vastuseid ning teine osapool tunnistab oma tegu, võib abi leida taastavast õigusest.

Leia abi!

Kui oled kogenud vaenukuritegu, siis helista sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefonile 116 006 või hädaabinumbrile 112. Ohvriabiga saab pidada ka veebivestlust lehel www.palunabi.ee. Ohvriabi töötajad asuvad Eesti igas maakonnas. Leia lähim ohvriabi töötaja või naistetugikeskus

 

Palun oota...

PEIDA LEHT