Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Vabatahtlik töö ohvriabis

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakond ootab endaga liituma uusi vahvaid ja tegusaid vabatahtlikke. Ohvriabi ja ennetusteenuste vabatahtlikuna on sul võimalus aidata teisi ja muuta ühiskonda sidusamaks. Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia ja oskuste pakkumine vabast tahtest.

Mida eeldatakse vabatahtlikelt?

Vabatahtlik peab olema täisealine Eesti kodanik, kes ei tohi olla karistatud tahtlikult toime pandud kuriteo eest. Ta on aktiivne ja kohusetundlik. Olulisel kohal on ka erinevad isikuomadused, mis peavad toetama inimestega suhtlemist - väga hea kuulamis- ja suhtlemisoskus, empaatiavõime, hinnanguvabadus, avatus, usaldusväärsus, koostöövalmidus, proaktiivsus ja võime iseseivalt oma tööd organiseerida.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Vabatahtlik töö ohvriabi süsteemis annab võimaluse anda omapoolne panus inimeste toetamisele läbi erinevate teenuste (ohvriabi teenus, taastav õigus ja vaimse tervise videonõustamine). Lisaks pakub põnevaid ja avardavaid kohtumisi, uusi teadmisi, meeldivaid kaaslasi ja toredaid ühisüritusi.

Mida organisatsioon pakub?

Sul on võimalik kandideerida vabatahtlikuks kolmel suunal:

  1. Taastava õiguse vabatahtlik – vahendaja roll on olla neutraalne ja pakkuda turvalist ruumi loo, mõtete-tunnete jagamiseks läbi erinevate taastava õiguse praktikate.

Huvi korral kirjuta [email protected]

Teenuse kohta loe täpsemalt siit

  1. Lähisuhtevägivalla ohvreid toetav vabatahtlik – Sul on võimalus aidata ja toetada vägivaldses suhtes olevat inimest, aidates tal jõuda turvalisema elu poole.

Huvi korral kirjuta [email protected]

Teenuse kohta loe täpsemalt siit - https://www.palunabi.ee/et/ohvriabi

  1. Vaimse tervise veebinõustamine – Sul on võimalus pakkuda emotsionaalset tuge ja professionaalset nõustamist inimestele, kelle elus on tekkinud pingeid ja raskusi. Sul on psühholoogilise nõustamise kogemus ja seda toetav haridus, arvuti- ja veebiplatvormide kasutamise algteadmised.

Huvi korral kirjuta [email protected]

Teenuse kohta loe täpsemalt siit

Palun oota...

PEIDA LEHT