Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Traumast taastumist toetav vaimse tervise abi

Kuriteo või vägivalla ohvriks sattudes võib inimene juhtunust taastumiseks vajada mitmesugust tuge, sealhulgas professionaalset vaimse tervise abi. Kui inimene vajab kogetud kuriteo või vägivalla mõjudest taastumiseks psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat, on tal võimalus saada traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi. See tähendab, et Sotsiaalkindlustusamet tasub kuriteo ja vägivalla ohvrite ning vajadusel ka nende pereliikmete psühholoogilise abi kulud teatud mahus. Üldjuhul kaetakse teenuse kulud ühe kuupalga alammäära ulatuses (2024. aastal on selleks 820€), teatud juhtudel on abi tagatud kuni vajaduse äralangemiseni.


Kuidas saab?

Abi saamiseks tuleb esmalt pöörduda oma piirkonna ohvriabitöötaja poole, kes pakub inimesele esmast tuge ning aitab leida vajadusele vastavat abi.

Kui abi, mida inimene vajab, on traumast taastumist toetav vaimse tervise abi, aitab ohvriabitöötaja leida meie teenusepakkujate seast sobivat psühholoogi või psühhoterapeuti. Seejärel saab suunduda teenusele.

Kes osutab teenust?

Traumast taastumist toetav vaimse tervise abi on professionaalne vaimse tervise abi.

Psühholoogilist nõustamist osutavad spetsialistid, kellel on kliinilise psühholoogi, psühholoog-nõustaja või koolipsühholoogi kehtiv kutse või vähemalt magistrikraad psühholoogia erialal.

Psühhoteraapiat osutavad spetsialistid, kellel on teatud baasharidus (tal on kliinilise psühholoogi, psühholoog-nõustaja, koolipsühholoogi või sotsiaaltöötaja kehtiv kutse, või vähemalt magistrikraad psühholoogia või sotsiaaltöö erialal, või psühhiaatria või vaimse tervise õenduse eriala omandanud tervishoiutöötaja) ning ta on omandanud psühhoteraapia-alase väljaõppe.

 

Palun oota...

PEIDA LEHT