Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Seksuaalvägivald

Kui oled spetsialist (õpetaja, sotsiaaltöötaja, meedik vms), kelle poole pöördub seksuaalvägivalla üleelanud inimene, või kui kahtlustad, et Sinu hoolealune on kogenud seksuaalvägivalda, tuleb Sul seista inimese huvide eest.

Juhenda teda, kuidas pöörduda seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse. Lastevastase seksuaalvägivalla või selle kahtluse korral teavita alati politseid või kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat. Nõu saamiseks saad helistada ka lasteabi telefonil 116 111.

Lugemist

“Vägistatute kiirabi. Nelja haigla seksuaalvägivalla kriisiabikeskused pakuvad kannatanutele abi ööpäev läbi” (28.08.2018 EPL, Laura Mallene)

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste infoleht 2018

Vaatamist

Millist abi pakutakse seksuaalvägivalla kriisiabikeskustes? (est, rus, eng)

Ka siis, kui arvad, et oled ise süüdi

Даже если ты чувствуешь, что сама виновата

Ringvaate lugu (1.02.2018) Lääne-Tallinna Keskhaigla seksuaalvägivalla kriisiabikeskusest

Konverents Trauma ja seksuaalvägivald. 19. november 2018. TÜ Narva Kolledži konverentsikeskuse

Lipusüsteem (0-18 aastat)
lipusüsteem

Sensoa lipusüsteem on meetod laste ja noortega (0–18 aastat) töötavatele spetsialistidele. See aitab hinnata, milline seksuaalkäitumine on aktsepteeritav ja milline mitte, ning sellele vajaduse korral reageerida. Lipusüsteem toetab tervet seksuaalset arengut ja ennetab seksuaalvägivalda. See annab osalistele ühise keele, et rääkida avatult seksuaalsusest, piiridest ja seksuaalkäitumisega seotud olukordadest.

lipusüsteem

Lipusüsteemi töötas välja seksuaaltervise organisatsioon Sensoa (Belgia) ning seda levitab rahvusvaheliselt seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste organisatsioon Rutgers (Holland). Sotsiaalkindlustusamet on sõlminud Rutgersiga lepingu, et materjali hariduslikul eesmärgil levitada. 2020. aastal korraldati koo Tervise Arengu Instituudi, justiitsministeeriumi ja Tartu Ülikooliga edasikoolitajate koolitused ning välja töötamisel on täiendavad infomaterjalid.

Loe ka:  "Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine.” Tallinn: sotsiaalkindlustusameti ohvriabi, 2020 (PDF)

 

Palun oota...

PEIDA LEHT