Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Seksuaalvägivald

Seksuaalvägivald ei ole ainult vägistamine või sellega ähvardamine, aga ka näiteks pealesunnitud puudutused. Seksuaalvägivald on ka see, kui keegi hirmutab Sind endaga vahekorda astuma. Teisisõnu, seksuaalvägivald on see, kui keegi teeb Sinuga vastu Su tahtmist midagi seksuaalset.

Igasuguse seksuaalse tegevuse juures on kõige tähtsam nõusolek ning Sul on alati õigus muuta meelt ja öelda ei. Teise poole nõusolekus tuleb veenduda nii esimesel korral kui ka pikas abielus. Seksuaalvägivald on ka see, kui keegi kasutab ära, et olid uimastatud, joobes või magasid.

On müüt, et seksuaalvägivald ähvardab vaid naisi. Seksuaalvägivalla ohvriks võivad sattuda kõik inimesed hoolimata soost või vanusest: lapsed, noored ja täiskasvanud, mehed ja naised, aga ka erineva soo- ja seksuaalidentiteediga inimesed.

Pöördu seksuaalvägivalla või selle kahtluse korral võimalikult kiiresti seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse või politseisse. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse on oodatud kõik inimesed hoolimata oma soost või vanusest, kes on kogenud seksuaalvägivalda või kahtlustavad seda.

Juhtunust võib olla raske rääkida. On loomulik, et võid tunda viha, häbi või kurbust, karta uuesti haiget saada või arvata, et pead ise juhtunuga toime tulema. Ent juhtunut jagades mõistad, et juhtunu ei olnud Sinu süü. Saad ka nõu, kuidas end jälle turvaliselt tunda, ja see muudab Sind taas lootusrikkaks. Seksuaalvägivalda kogenud inimestel, kes soovivad infot tugigrupi teenuste ja sellega liitumise kohta, palume ühendust võtta ohvriabitöötajaga või kirjutada aadressil [email protected]

Kui inimene vajab kogetud kuriteo või vägivalla mõjudest taastumiseks professionaalset psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat, on tal võimalus saada traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi.

Leia abi

Kui keegi tarvitab Sinu kallal seksuaalvägivalda, ei ole see mitte kunagi Sinu süü – ükskõik, mida Sulle ka ei öelda. Seksuaalvägivalla eest vastutab toimepanija, mitte kannatanu. Võta ühendust sotsiaalkindlustusameti ohvriabiga numbril 116 006 või leia lähim naiste tugikeskus või seksuaalvägivalla kriisiabikeskus. Hädaolukorras helista numbril 112.

Kui seksuaalvägivald on toimunud viimase 7 ööpäeva jooksul pöördu:

 • Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku erakorraline vastuvõtt, Sõle 23, Tallinn
  Vastuvõtutoa tel 5342 4724
  Vaata lähemalt
 • Ida-Viru keskhaigla, Ilmajaama 12, Kohtla-Järve, sisenemine EMO kaudu
  Sünnitusosakonna valveõde tel 331 1094
  Vaata lähemalt
 • Pärnu haigla, Ristiku 1, Pärnu, sisenemine EMO kaudu
  Valvegünekoloog tel 447 3505
  Vaata lähemalt
 • Tartu Ülikooli kliinikum, L. Puusepa 8, Tartu, sisenemine EMO kaudu
  Günekoloogia osakonna valveõde tel 731 9954
  Vaata lähemalt

Kui seksuaalvägivald on toimunud minevikus, pea palun nõu ohvriabitöötajaga

Seksuaalvägivalda kogenud inimestel, kes soovivad infot tugigrupi teenuste ja sellega liitumise kohta, palume ühendust võtta ohvriabitöötajaga või kirjutada aadressil [email protected].

Mida teha, kui Sind on seksuaalselt rünnatud?

Kui Sind on vägistatud või muul moel seksuaalselt rünnatud, siis julge otsida abi. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused pakuvad Sinu soovil ja nõusolekul Sulle:

 • tuge ja esmast psühhosotsiaalset abi;
 • läbivaatust ja tõendite kogumist
 • meditsiinilist abi;
 • abi raseduse ärahoidmisel;
 • suguhaiguste testimist ja HIV-i kontaktijärgset ravi;
 • jätkutuge;
 • tuge politseisse pöördumisel.

Vahetult pärast juhtunut:

 • Mine kohta, kus Sul on ohutu ja turvaline. Helista hädaolukorras numbril 112 või ohvriabi telefonil 116 006. Pöördu võimalikult kiiresti politseisse või seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse.
 • Ära pese end ega vaheta riideid, kuigi võid seda väga tahta. Nii on vaja tõendite kogumiseks. Kui jõudsid siiski riideid vahetada, võta kõik seljas olnud riided soovitavalt paberkotis politseisse või seksuaalvägivalla kriisabikeskusesse kaasa.
 • Otsi arstiabi ka siis, kui Sa silmaga endal vigastusi ei näe. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuses vaadatakse Sind üle ja kõik dokumenteeritakse. Seal osatakse Sind kaitsta ka võimalike haiguste ja soovimatu raseduse eest.
 • Ära pelga teavitada politseid. Nii saad kaitsta nii ennast kui ka tulevasi võimalikke ohvreid.
 • Tule meie juurde ka siis, kui Sa oled mees, mittebinaarne või transsooline inimene, erineva seksuaalidentiteediga jne. Meie asjatundjad oskavad anda abi kõigile vägivallaohvritele. Ära lase ennast segada asjaolust, et abi osutavad naistearstid ja õed. Abiandja soost tähtsam on tema professionaalne ettevalmistus, mis aitab paraneda traumast ning kogeda väärikat ja lugupidavat kohtlemist.
 • Igasugune seksuaalvägivald on ääretult traumaatiline. Sellest toibumine võib võtta kaua aega. On tavaline, et võid tunda pärast seda hirmu, häbi või süüd. Otsi tuge lähedastelt või ohvriabist, kes aitavad Sul mõista, et juhtunu polnud Sinu süü. Otsi abi ka siis, kui seksuaalvägivallast on möödunud rohkem aega, et saada psühholoogilist tuge ning kaitsta oma tervist ja suhteid, sest seksuaalvägivalla kogemus võib jääda Sind pikalt mõjutama.

Kui seksuaalvägivald on toimunud minevikus:

 • Igasugune seksuaalvägivald on ääretult traumaatiline. Sellest toibumine võib võtta kaua aega. On tavaline, et võid tunda pärast seda hirmu, häbi või süüd. Otsi tuge lähedastelt või ohvriabist, kes aitavad Sul mõista, et juhtunu polnud Sinu süü. Otsi abi ka siis, kui seksuaalvägivallast on möödunud rohkem aega, et saada psühholoogilist tuge ning kaitsta oma tervist ja suhteid, sest seksuaalvägivalla kogemus võib jääda Sind pikalt mõjutama.
 • Alates 2021. aastast on võimalus riikliku rahastuse toel saada sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kaudu tasuta individuaalset psühholoogilist nõustamist ja teraapiat seksuaalvägivalla ohvritele (ka minevikus toimunud seksuaalvägivalla korral), kes muul viisil nõustamist ja teraapiat ei ole senini saanud. Psühholoogilise nõustamise ja teraapia saamiseks tuleb pöörduda ohvriabitöötaja poole, kelle kontaktid leiad siit.
 • Seksuaalvägivalda kogenud inimestel, kes soovivad infot tugigrupi teenuste ja sellega liitumise kohta, palume ühendust võtta ohvriabitöötajaga või kirjutada aadressil [email protected]
Kas oled noor, kes koges seksuaalvägivalda?

On loomulik, et kogedes noore inimesena seksuaalvägivalda, võid Sa olla hirmul ja segaduses. Võid tunda, nagu ei suudaks Sa ühtegi võõrast inimest piisavalt usaldada, et otsida vajalikku abi. Ometi on tähtis juhtunust rääkida ja abi leida. Mõtle, kas tunned mõnda usaldusväärset täiskasvanut või sõpra, keda võid abi järele pöördudes endale toeks paluda.

Võib-olla tunned, et ei soovi oma vanemaid ärritada või kurvastada, ning hoiad seetõttu juhtunu enda teada. Ent kuigi enamik vanematest ehmatavad juhtunust kuuldes, soovivad nad oma last toetada ja abistada.

Kui pöördud esmase abi järele seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse, siis aitame Sul toime tulla seksuaalvägivallast põhjustatud olukorraga. Võid ise otsustada, kas soovid arsti läbivaatust või muid abivõimalusi. Võid igal hetkel soovi korral läbivaatuse katkestada. Arst selgitab Sulle, kas vajad raseduse ärahoidmiseks ravimeid või suguhaiguste testimist. Jääb Sinu otsustada, kas soovid ravi ja testimist.

Kui meie abistajad tunnevad, et Sinu turvalisus ja tervis on ohus, on võimalik appi paluda politsei ja/või sotsiaaltöötaja. Peame kindlasti eelnevalt Sinuga nõu ja arvestame Su võimalike muredega.

Kui esmane abi (7 ööpäeva) pole vajalik või võimalik, siis ootame seksuaalvägivalla kahtlusega noori lastemaja teenusele.

Kas oled mees, kes koges seksuaalvägivalda?

Abi saamiseks saad pöörduda ohvriabitöötaja poole, Seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse, kui oled alla 18-aastane lastemajja, helistada ööpäevaringselt ohvriabi kriisitelefonil 116006. Kui soovid infot psühholoogilise abi võimaluste või seksuaalvägivalda kogenud inimestele suunatud tugigruppide kohta, palume samuti ühendust võtta ohvriabitöötajaga või kirjutada aadressil [email protected]

Kui laps on kogenud seksuaalvägivalda

Kui laps on kogenud seksuaalvägivalda, siis on võimalik 7 ööpäeva jooksul 24h pöörduda esmase abi saamiseks seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse, kus lapsele pakutakse tundlikku standardiseeritud abi, tehakse koos kohtuarstiga vajadusel läbivaatus ja pakutakse vajalikku meditsiinilist abi

Kui esmane abi (7 ööpäeva) pole vajalik või võimalik, siis ootame seksuaalvägivalla kahtlusega lapsi lastemaja teenusele

Lastemajas töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid, kes hindavad lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ja edasist abivajadust, viivad läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakuvad lapsele vajalikku abi.

 

Palun oota...

PEIDA LEHT