Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Psühholoogilist traumat arvestav praktika

foto

Kõik inimesed ja organisatsioonid, kes puutuvad kokku ükskõik milliste traumeerivate kogemustega, saavad kujundada oma tegevusi, keskkondi ja mõtteviisi traumast tulenevatele vajadustele tundlikul moel. Eelkõige on see oluline nendele, kes puutuvad inimestega kokku mõne traumeeriva kogemuse, näiteks õnnetus- või vägivallajuhtumi toimumise või sellest taastumise ajal.

Vähemalt sama tähtis on trauma mõistmine ja sellega arvestamine pere, kolleegide ja kogukonna tasandil. Seda tehes on kõigil võimalus luua tervemat ja turvalisemat ühiskonda.

Psühholoogilist traumat arvestav praktika ehk traumateadlik praktika on raamistik, mis aitab traumast tulenevate vajadustega arvestada. See pakub 6 selget põhimõtet ja räägib lahti trauma psühholoogiliste aspektidega arvestamise eeldused. See raamistik ei ole täpne retsept, sest olenevalt töö iseloomust võivad ettetulevad olukorrad olla väga erinevad.

Näiteks võib haigla registratuuritöötaja puutuda kokku patsiendiga, kes koges lapsepõlves vägivalda või inimesega, kelle lähedane on ülakorruse palatis kriitilises seisus. Abistava organisatsiooni juhtkond võib aga märgata töötajate kiiremat läbipõlemist või raskete juhtumitega töötamisega kaasnevaid traumale viitavaid sümptomeid. Mõlema puhul on loomulik otsida viise, kuidas taastumist toetada ja täiendavat haiget tegemist vältida.

Traumateadlik praktika kutsub üles igaüht psühholoogilist traumat oma töö kontekstis mõtestama ja järk-järgult tegevusi teadaoleva põhjal kohandama.

Sellelt lehelt leiad materjale, mille abil õppida teema kohta ise või koos kolleegidega. Leiad lisaks kursusele siit lehelt inspiratsiooni ka selle kohta, mida annab nii töötajate kui abivajajate või klientide heaoluks teha tiimi- ja organisatsiooni tasandil.

Siinsed materjalid on mõeldud eelkõige:

 • inimestele, kes puutuvad iga päev kokku teiste inimeste abistamise ja traumeerivate sündmustega, sh politsei-, pääste-, meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna töötajad jt;
 • inimeste juhtimisse, heaolusse ja arengusse panustavad rollid nagu juhid ja personalitöötajad, koolitus- ja arendusvaldkonna esindajad, kommunikatsiooni-, teenuste ja protsesside spetsialistid jt;
 • riiklikul tasandil süsteeme kujundavas rollis olevatele inimestele ehk kõigile, kelle otsustest sõltuvad traumat kogenud inimesi puudutav seadusandlus, riiklikult pakutavad teenused ja abivõimalused.
Mis on psühholoogilist traumat arvestav praktika?

See on mõtte- ja tegutsemisviis, mis arvestab igakülgselt trauma laialdaste ja kõikehõlmavate tagajärgedega inimestele ja ühiskonnale tervikuna. Traumat arvestav inimene ja organisatsioon teab võimalikke tervenemiseni viivaid lahendusi ja mõistab traumast tulenevate reaktsioonide taga peituvaid vajadusi.

Traumaga teadlikult arvestamine tähendab oskust märgata trauma märke ja sümptomeid klientidel, lähedastel, kolleegidel ja teistel inimestel.

Traumat arvestav praktika ehk traumateadlik lähenemine tähendab, et traumaga arvestamise eeldused ja põhimõtted lõimitakse isiklikku ja organisatsiooni mõtte- ja tegevusviisi püüdes samal ajal igakülgselt täiendavat traumeerimist vältida.

foto

 

 
E-kursus "Psühholoogilist traumat arvestav praktika"

Kui puutud töös kokku inimestega, kes on varasemas elus, hiljuti või järjepidevalt kogenud kahjustavaid ja tõenäoliselt psühholoogiliselt traumeerivaid sündmusi, on see e-kursus teejuhiks, kuidas nii oma igapäevatöös kui organisatsiooni tasandil psühholoogilisest traumast tulenevaid vajadusi paremini mõista ja arvestada.

Tasuta läbitav e-kursus koosneb viiest teemamoodulist:

Sissejuhatus kursusesse
Moodul 1: Traumat arvestav praktika
Moodul 2: Psühholoogilise trauma mõju
Moodul 3: Trauma märgid ja sümptomid
Moodul 4: Traumaga arvestamise põhimõtted ja taasohvristamise vältimine
Moodul 5: Aitamise hind ja vaimse vastupidavuse suurendamine
Kokkuvõte, lisamaterjalid ja lõputest

Kursuse läbimisel:

 • mõistad psühholoogilise trauma olemust ja riske;
 • eristad psühholoogilises traumas kogemust, sündmust ja mõju ning tunned ära traumale viitavad märgid ja sümptomid;
 • mõistad traumateadliku lähenemise eeldusi ja põhimõtteid ning analüüsid neid isikliku töö ja organisatsiooni kontekstis;
 • hindad taasohvristamise/retraumatiseerimise riske oma isiklikus ja organisatsiooni töös;
 • mõistad abistava tööga kaasnevaid psühholoogilisi riske (kaastundeväsimus, sekundaarne trauma jt), hindad neist lähtuvalt oma hetkeseisundit ja valid asjakohaseid vaimse vastupidavuse suurendamise võtteid.

Kursuse läbimisel ning lõputesti sooritamisel vähemalt 80% saad alla laadida kursuse läbimise tõendi. Tutvu kursuse õppekavaga:

Juhend e-kursusega liitumiseks

Kui Sa ei ole Digiriigi Akadeemias varem õppinud:

 • mine aadressile https://digiriigiakadeemia.ee; 
 • vali ülevalt paremalt „Logi sisse“;
 • loo konto kasutades ID-kaarti, Mobiil-ID või Smart-ID võimalust;
 • märgi asutus, kus töötad ning lisa töökohaga seotud e-posti aadress;
 • tutvu ja nõustu keskkonna kasutustingimustega;
 • kui oled keskkonda sisse logitud, kasuta kursusele pääsemiseks järgmist linki: https://digiriigiakadeemia.ee/course/view.php?id=37

 

Kui oled varem Digiriigi Akadeemia keskkonnas õppinud:

Digiriigi Akadeemia keskkonnaga seotud küsimuste korral kirjuta [email protected] 

Tähelepanekud ja soovitused kursuse osas on oodatud [email protected]

foto2

Mida teha organisatsioonilisel tasandil?

Kuidas viia traumateadlikku lähenemist organisatsiooni praktikatesse ja mida selles silmas pidada? Siit leiad materjale, mis on mõeldud organisatsioonilisel tasandil traumat arvestava praktika edendamiseks. 

1) Vaata 13.10.2023 toimunud veebinari trauma psühholoogiliste aspektidega arvestamisest organisatsioonis: 

2) Peatselt leiad siit juhendi organisatsioonilisest traumaga arvestamisest. Juhendist leiab nii tegevuskava protseduuride, suhtluse ja keskkondade traumaga arvestavamaks muutmiseks kui muid tööriistu, mille abil organisatsioonis vajalikke muudatusi käivitada. Juhend on sobilik kõigile organisatsioonidele.

Muud temaatilised materjalid

Siit leiad teemakohast materjali traumaga arvestamise kohta meilt ja mujalt.

Kuidas saada nendest materjalidest enim kasu?

Loomulikult oled teretulnud e-kursusel osalema lihtsast isiklikust või professionaalsest huvist. Kui aga tunned, et kogu teie meeskonnal, organisatsioonil ning seeläbi ka teiega kokkupuutuvatel inimestel oleks traumateadlikust lähenemisest kasu, võib edasised võimalikud tegevused jaotada viieks põhiliseks sammuks.

arendusprotsessi sammud

Iga sammu puhul on erinevaid võimalusi, kuidas neid ellu viia. Kui soovid lisa lugeda, kliki sammude juures olevatele infonuppudele. Kui soovid nõu või peegeldust, kirjuta [email protected].

Õppevahendite loomist rahastati Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide programmperioodi 2014-2021 kahepoolsete suhete fondi raames ellu viidava projekti „Creating a comprehensive trauma training programme for Estonia with special attention on the war in Ukraine and its refugee crisis“ vahenditest.

minilogo

Palun oota...

PEIDA LEHT