Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Ohvriabist

Meie missioon on tuua riiklikku ohvriabisüsteemi uuenduslikud, tõenduspõhised, süsteemsed ja lihtsad abisaamise võimalused.

Meie visioon on tagada igale abivajajale lihtsalt, kiirelt ja hoolivalt just temale sobiv abi.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna eesmärk on luua turvalisem elu nii kõigile eestimaalastele kui ka välismaal viibivatele Eesti kodanikele. Teiste hulgas toetame inimkaubanduse ohvreid, seksuaalselt väärkoheldud ja saatjata alaealisi jpt, aga ka inimesi, kes soovivad loobuda enda vägivaldsest käitumisest.

Selle eesmärgi saavutamiseks pakume laiaulatuslikku tuge inimestele, kes on kannatanud kuriteo, vägivalla või kriisijuhtumi tõttu. Toetame inimest füüsilise, vaimse, seksuaalse ja majandusliku vägivalla, samuti õnnetusjuhtumite ja kuritegude korral. Pakume asjakohast toetust ja abi, võimalust taotleda kuriteoohvri hüvitist, tuge MARAC-võrgustiku või taastava õiguse põhimõttel jpm.

Anname nõu ka inimestele, kes soovivad inimesi toetada spetsialistina: meedikud, sotsiaaltöötajad, õpetajad jpt. Selleks pakume koolitusi (psühholoogiline esmaabi, vaenukuritegude ja inimkaubanduse ohvrite abistamine jne), nõustamisi ning vajalikke juhendmaterjale (analüüsid, videomaterjalid, statistikad jpm). Koolitame ka vabatahtlikke, kes soovivad toetada inimesi, keda on koheldud vägivaldselt või hoolimatult või kes on sattunud õnnetusjuhtumitesse või kuritegude ohvriks.

Palun oota...

PEIDA LEHT