Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Ohvri andmete edastamine

Kui ohver on abi saamiseks pöördunud riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse, tervishoiu- või hoolekandeasutuse või vastava spetsialisti, sealhulgas vaimse tervise spetsialisti poole, edastab asjaomane asutus, teenuseosutaja või spetsialist tema ees- ja perekonnanime, kontaktandmed, juhtumi liigi ja ohvriabi saamise soovi Sotsiaalkindlustusametile (ohvriabi seaduse § 7 lõige 3).

Kui perevägivalla juhtumis on spetsialist viinud läbi hindamise (DASH) ning tuvastanud, et ohvri puhul on tegemist hädasoleva täiskasvanud perevägivalla ohvriga, edastatakse SKA-le täidetud riskihindamise ankeet, suunamiskiri ning kannatanu teavitusleht (OAS § 10 lg 1).

Andmete edastamiseks tuleb täidetud vorm edastada Sotsiaalkindlustusametile krüpteeritult. Krüpteerida tuleb „Sotsiaalkindlustusamet OEO“ ja "Sotsiaalkindlustusamet OEO1" adressaadile ning edastada krüpteeritud fail e-posti aadressile [email protected]. 

Palun oota...

PEIDA LEHT