Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Naistevastane vägivald

Naistevastane vägivald viitab mis tahes teole või käitumismustrile, mis põhjustab naistele suunatud vaimset, füüsilist, seksuaalset või majanduslikku kahju või kannatusi. Naistevastane vägivald võib seisneda näiteks lähisuhtevägivallas või seksusaalvägivallas ning ahistamises, inimkaubanduses, prostitutsioonis aga ka kahjulikes traditsioonilistes tavades nagu suguelundite moonutamine või sundabielud. Naistevastasel vägivallal võivad olla rasked ja püsivad tagajärjed. See probleem on ülemaailmne probleem ja inimõiguste rikkumine.

Eestis on loodud naistevastase vägivalla ohvritele naiste tugikeskused. Kui vajad abi või nõu, siis leia endale sobiv naiste tugikeskus siit. Naiste tugikeskused on kättesaadavad ööpäevaringselt ning teenus on abivajajatele tasuta. 

Naistevastane vägivald püsib probleemina mitmel keerulisel ja omavahel seotud põhjustel:

1. Sooline ebavõrdsus: Sügav sooline ebavõrdsus eksisteerib jätkuvalt paljudes ühiskondades, mis aitab kaasa võimude tasakaalustamatuse tekkele, mis võimaldab naistevastast vägivalda.

2. Kultuurinormid: Mõned ühiskonnad järgivad endiselt traditsioonilisi norme ja väärtusi, mis lubavad või normaliseerivad naistevastase vägivalla, muutes hoiakute ja käitumise muutmise keeruliseks.

3. Majanduslikud tegurid: majanduslikud erinevused võivad muuta naistel raskeks vägivaldsetest suhetest lahkumise või vägivalla eest põgenemiseks vajaliku toetuse kättesaadavuse.

4. Teadlikkuse puudumine: Ebapiisav haridus ja teadlikkus naistevastase vägivallast ja selle tagajärgedest võib põhjustada arusaamatuse ja tegevusetuse.

5. Stigmatiseerimine ja hirm: Paljud naised kardavad kuritarvitamisest teatada sotsiaalse häbimärgistamise, võimaliku kättemaksu või õigussüsteemi ebausu tõttu.

6. Digitaalne ja kübervägivald: Interneti ja sotsiaalmeedia kasv on toonud kaasa uusi vägivalla vorme, nagu võrguahistamine ja küberkiusamine, millega võib olla keeruline võidelda.

Naistevastase vägivalla tõkestamiseks tehtavad jõupingutused nõuavad mitmekülgset lähenemist, sealhulgas muutusi sotsiaalsetes hoiakutes, õigusreforme, teadlikkuse suurendamist ja ellujäänute toetamist.

Loe lisaks: https://www.sm.ee/naistevastane-vagivald

Palun oota...

PEIDA LEHT