Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Mitmedimensiooniline pereteraapia

Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT) on tõenduspõhine perekeskne teraapiaprogramm tõsise riskikäitumise ja mitmekülgse abivajadusega noortele ja nende peredele.

Programm lähtub teadmisest, et noorukite probleemkäitumine on mitmete faktorite koosmõju tulemus. MDFT rakendab arengulise käsitluse, süsteemse pereteraapia ja võrgustikuteraapia kombineeritud lähenemist - nooruki aitamiseks kaasatakse nii tema pere kui vastavalt vajadusele ka teised talle olulised isikud ja asutused.

Juhul kui noorel esineb õigusrikkumisi, sõltuvusainete (kuri)tarvitamist, koolikohustuse eiramist, enda või teiste vastu suunatud agressiivsust vm. riskikäitumist,  võib kaaluda koostöös lastekaitsespetsialisti või politseiga MDFT programmi sobivust. Programmi läbimiseks kulub üldjuhul 4-6 kuud.

MDFT juhtmõtteks on, et head ja toimivad suhted pere ja võrgustikuga tagavad parimad lahendused noorte probleemidele. Keskendutakse pereliikmete tugevustele ja kaitseteguritele, mitte süüdlaste otsimisele. Pereliikmed, eelkõige vanemad, on väärtuslikud koostööpartnerid.

Vaata videot:

Taotlemisprotsess

Suunaja (kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialist, politsei või prokuratuur) täidab noore riskihindamise vormi PACTi, mis on leitav siit

Täidetud PACT saadetakse [email protected]

Vastavalt PACT-i tulemusele annab piirkondlik superviisor teada, kas MDFT võib olla perele sobiv sekkumine ja konsulteeritakse detailides.

Kui koostöös piirkondliku superviisoriga leitakse, et MDFT on sobiv teenus perele, siis kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialistil tuleb saata juhtumiplaani väljatrükk (varasemad hindamised, tegevuskava, abivajaduse ja kliendiandmete väljatrükk).

Kui suunajaks on politsei, siis on tarvis pere kirjalikku nõusolekut, mille leiab siit

Lisainfo

Kellele, kuidas saab, kuidas erineb MDFT, lisainfo ja kontaktid leiad siit või kirjuta küsimuste korral [email protected]

 

Palun oota...

PEIDA LEHT