Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Mitmedimensiooniline pereteraapia

Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT) on tõenduspõhine perekeskne teraapiaprogramm tõsise riskikäitumise ja mitmekülgse abivajadusega noortele ja nende peredele.

Programm lähtub teadmisest, et noorukite probleemkäitumine on mitmete faktorite koosmõju tulemus. MDFT rakendab arengulise käsitluse, süsteemse pereteraapia ja võrgustikuteraapia kombineeritud lähenemist - nooruki aitamiseks kaasatakse nii tema pere kui vastavalt vajadusele ka teised talle olulised isikud ja asutused.

Juhul kui noorel esineb õigusrikkumisi, sõltuvusainete (kuri)tarvitamist, koolikohustuse eiramist, enda või teiste vastu suunatud agressiivsust vm. riskikäitumist,  võib kaaluda koostöös lastekaitsespetsialisti või politseiga MDFT programmi sobivust. Programmi läbimiseks kulub üldjuhul 4-6 kuud.

MDFT juhtmõtteks on, et head ja toimivad suhted pere ja võrgustikuga tagavad parimad lahendused noorte probleemidele. Keskendutakse pereliikmete tugevustele ja kaitseteguritele, mitte süüdlaste otsimisele. Pereliikmed, eelkõige vanemad, on väärtuslikud koostööpartnerid.

Vaata videot:

Juhul kui on küsimusi, siis võib kirjutada [email protected]

Kellele?

MDFT sobib 11-18-aastastele (k.a) noortele, kellel esineb loetelust mitu probleemi ja need on kestnud pikemat aega:

 • õigusrikkumiste toimepanek
 • sõltuvusainete (kuri)tarvitamine
 • käitumisprobleeme koolis, sh koolikohustuse mittetäitmine
 • probleemne käitumine
 • pereprobleemid
 • vaimse tervise probleemid

Oluline, et eelnevalt on proovitud teisi sekkumisi (nt psühholoogiline nõustamine, klassikaline pereteraapia, vanemlike oskuste koolitused, erinevad programmid, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus jms) ning vajalik on noore ja vanema nõusolek osalemiseks.

Kuidas saab?

MDFT teenusele saab abivajava lapse suunata:

 • kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialist;
 • politseiametnik;
 • prokurör;
 • kohtunik;
 • kriminaalhooldaja.
Kuidas erineb MDFT?

MDFT on tavapärasest pereteraapiast erinev, sest...

 • teraapia pikkuseks on 4-6 kuud
 • MDFT on intensiivne, kus kohtumised toimuvad iganädalaselt
 • MDFTs toimub paralleelne töö nelja dimensiooniga: noorega, lapsevanemaga, perega koos (noor ja vanem üheskoos või laiendatud pere) ja perevälise dimensiooniga (kool, sõbrad, võrgustikutöö) ja kohtumised toimuvad kõigi osapooltega
 • MDFT teraapia toimumise asukoht on paindlik, kohtutakse nii teraapiatoas, kui ka peredele sobivas kohas (nt kodus).
Lisainfo

Mitmedimensioonilise pereteraapia tõhususe uuring

Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste analüüs

Taskuhääling „Igas noores on peidus valgete lokkidega inglike“

Arvamusartikkel "Noore ohtliku käitumise taga võivad olla vaimse tervise mured"

Arvamusartikkel "Vägivald sünnitab vägivalda"

Kontaktid

MDFT meeskonnad paiknevad Põhja, Ida, Lõuna ja Lääne piirkondades.

Üldmeil: [email protected]

Põhja piirkond

Asukoht: Paldiski mnt 80, Tallinn, 10617

Tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa

Nimi (amet) Telefon E-post
Triin Hermann (superviisor) 5883 6323 [email protected]
Marju Kirt (terapeut) 5306 7211 [email protected]
Asta Vaks (terapeut) 5385 2988 [email protected]
Märt Ojamaa (terapeut) 5324 3574 [email protected]
Keity-Johanna Õis (terapeut) 5388 9930 [email protected]
Ida piirkond 

Asukoht: Keskväljak 1, Jõhvi, 41531

Tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa

Nimi (amet) Telefon E-post
Nadežda Raku (superviisor) 5886 4003 [email protected]
Jelena Kulpina (terapeut) 5197 5236 [email protected]
Kristel Riibak (terapeut) 5447 0749 [email protected]
Olga Shnayder (terapeut) 5887 2858 [email protected]

Lõuna piirkond

Asukoht: Tähe 106, Tartu, 51013

Tööpiirkonnad: Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa

Nimi (amet) Telefon E-post
Aija Kala (superviisor) 5770 4568 [email protected]
Mari Sats (terapeut) 5884 9871 [email protected]
Henri Jänes (terapeut) 5388 5733 [email protected]
Gerti Karilaid-Vidder (terapeut) 5919 9408 [email protected]

Lääne piirkond

Asukoht: Lai 14, Pärnu, 80010

Tööpiirkonnad: Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Saaremaa

Nimi (amet) Telefon E-post
Merileid Vinkler (superviisor) 5857 0831 [email protected]
Kristi Reilent (terapeut) 5433 0721 [email protected]
Anneli Meisterson (terapeut) 5193 6411 [email protected]
Maarja Heinpõld (terapeut, LHP) 5887 7233 [email protected]
Monika Miilsaar (terapeut) 5552 8894 [email protected]

 

Palun oota...

PEIDA LEHT