Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Lähisuhtevägivald

MARAC (Multi-Agency Risk Assessment Conference)

MARACi mudel (Multi-Agency Risk Assessment Conference) lähtub ideest, et ükski amet ei suuda üksi võidelda kõrge riskiga lähisuhtevägivalla vastu, vaid ainult asutuste koostöös, süsteemselt ning tegevusi ja vastutust jagades. MARACi eesmärk on avastada kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumid, tagada kannatanu turvalisus, turvatunne ja toetada kannatanu iseseisva toimetuleku taastumist, tehes selle nimel struktureeritud võrgustikutööd. 

MARAC-i  eesmärk on ennetada lähisuhtevägivalla kõige raskemaid tagajärgi. See tähendab  lähisuhtevägivallast tingitud tapmiste, suitsiidide ja raskete tervisekahjustuste ennetamist. Samuti põlvkondade ülese raske lähisuhtevägivalla trauma ennetamist ja vähendamist.

MARAC hõlmab endas ohvrite lähisuhtevägivalla riskide tuvastamist ja hindamist DASH riskihindamise vahendiga, võrgustikutöös sekkumisplaani koostamist ning selle täitmist, juhtumikorralduse võrgustiku kohtumisi, jagatud infot ja vastutust ning tulemuste hindamist.

Lisaks toetab ohvrit MARAC vabatahtlik.

Alates 2019. aastast töötab igas Eesti maakonnas MARAC-i mudeli põhimõtetest lähtuv MARAC tuumik, kuhu kuulub kohalik ohvriabi, politsei, KOV-i, naiste tugikeskuse, prokuratuuri, lastekaitse ja aina sagedamini ka meditsiini valdkonna esindaja. Kokku on MARAC’i tuumikuid Eestis 18.

MARAC mudel annab selge tegevusraamistiku, mis on suunatud lähisuhtevägivalla riskide maandamisele. Iga võrgustiku liige täidab juhtumi lahendamisel kindlat rolli, mis tuleneb tema tööst. Tegevuste elluviimist, tulemusi ja mõju jälgitakse üheskoos.

Kõrge riski kahtluse korral lähisuhtevägivalla juhtumis ja kui oled läbinud MARAC koolituse, vii kannatanuga läbi DASH riskihindamine. Kõrge riski tuvastamisel teavita piirkondlikku ohvriabitöötajat sellest esimesel võimalusel, kes juhendab Sind juhtumi suunamisel MARACi.

NB! DASH riskihindamise ankeete jt MARAC dokumente võib edastada ohvriabi töötajale vaid konfidentsiaalsel, krüpteeritud moel.

Juhul, kui Sa ei ole läbinud MARAC koolitust,  võta esimesel võimalusel ühendust ohvriabitöötajaga kes viib kannatanuga läbi riskihindamise.

MARAC koolitust on võimalik läbida  e-koolitusena.

Vaata  kursust tutvustavat videotreilerit, mis asub siin

Info LSV e-koolitusel osalemiseks asub siin

Kontaktid:

Anne Klaar - projektijuht

+372 5194 1359

[email protected]

 

Kertu Kesküla - koordinaator (MARAC vabatahtlikud)

+372 5340 6682

[email protected]

 

Merli Tammi-Jõeveer (koordinaator)

+372 5866 9932

[email protected]

Töö vägivalda kasutanud inimesega

Miks tegeleda perevägivalla toimepanijatega?

  • Lähisuhtevägivald on sotsiaalne probleem. Me saame selle peatada ainult siis, kui me kõik töötame lahendusele orienteeritult. Kui te puutute oma töös regulaarselt kokku toimepanijatega, on teil võimalus sekkuda ja alustada muutuste protsessi.
  • Perevägivalla kogemine mõjutab tõsiselt lapsi. See suurendab ärevuse, depressiooni, ainete kasutamise jms tõenäosust. Töötades lapsevanematega ja motiveerides neid oma käitumist muutma, parandab see oluliselt laste elu.
  • Vägivaldne käitumine on õpitud valik. Kui nad on valmis ja saavad õiget toetust, võivad vägivallatsejad muuta kahjulikke käitumismustreid. Mõnikord on vaja vaid muutuste protsessi alustamiseks vaja pakkuda vaid vestlust.

Töö vägivalda kasutanud inimestega on keeruline, sest muutus võtab pikalt aega, inimest tuleb tihti motiveerida, abivajadused on mitmekülgsed ning pidevalt tuleb silmas pidada nii kliendi kui ka tema lähedaste turvalisust.

Vägivallast loobumise toetamise teenuse eesmärk on ennetada vägivalla kordumist ning tagada ohvri turvalisus ja toetamine.

Vägivallast loobumise toetamise nõustajate poole pöördu numbril 660 6077 tööpäeviti kell 10–16, e-posti aadressil [email protected] või otse oma piirkonna nõustaja poole:

  • Kui puutud oma töös kokku inimestega, kes on kasutanud vägivalda või võivad seda teha, siis suuna nad julgelt vägivallast loobumise toetamise nõustajatega ühendust võtma.
  • Kui soovid arutada mõnda juhtumit või saada oma töös üldist nõu ja tuge, siis pöördu samuti meie vägivallast loobumise toetamise nõustajate poole.

Vägivallast loobumise toetamise nõustajad pakuvad hinnanguvabas suhtluses inimesele võimalust analüüsida oma käitumist ja selle tagajärgi. Nõustajad on perevägivalla toimepanijale toeks vastutuse võtmisel ning õpetavad oskusi vägivaldse käitumise ennetamiseks. Nõustaja hindab riski ja abivajadust ning planeerib edasise sekkumise. Lisaks osalevad nõustajad aktiivselt võrgustikutöös (sh MARAC).

Täpsemat infot vägivallast loobumise toetamise kohta leiad siit.

 

 

Palun oota...

PEIDA LEHT