Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Kuriteoohvri hüvitis

Kuritegevus võib avaldada laastavat ja püsivat mõju ohvrite toimetulekule igapäevase eluga. Muuhulgas võivad kuriteo järgselt tekkida majanduslikud raskused.

Kui Sa oled saanud kuriteo tagajärjel raske füüsilise või vaimse tervise kahjustuse ning Sa ei ole saanud seetõttu tööl käia või oled pidanud tasuma tervise taastamisega seotud kulude eest, siis võib Sul õigus olla saada riigilt rahalist hüvitist. Ohvri surma korral on õigus hüvitist saada ülalpeetavatel või matusekulud kandnud isikul.

Loe täpsemalt siit

Palun oota...

PEIDA LEHT