Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Kriis

Mis on ohvriabi ja kes võivad siia pöörduda?

Ohvriabisse võib pöörduda iga inimene, kes on langenud kuriteo ohvriks või kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist. Riiklikud ohvriabikeskused asuvad kõigis suuremates linnades (leia siit ohvriabitöötaja kontaktandmed). Ohvriabi keskustes osutatakse abivajavale inimesele tasuta nõustamisteenust.

Ohvriabitöötaja on toeks ja abiks ka siis, kui füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla tekitaja ei ole teada. Ohvriabitöötaja pakub emotsionaalset tuge, jagab infot abivõimaluste kohta ja juhendab suhtlemisel teiste vajalike asutustega.

Ohvriabikeskusesse nõustamisele võib pöörduda anonüümselt, kuid hüvitiste ja teenuste taotlemisel tuleb esitada isikuandmed. Ohvriabikeskuses tagatakse konfidentsiaalsus. Kui mure lahendamiseks läheb vaja mitme asutuse koostööd, küsime inimeselt koostööpartneriga kontakti võtmiseks luba.

Ohvriabi teenuse korraldamise alused tulenevad ohvriabi seadusest.

logo

 

 

 

 

Palun oota...

PEIDA LEHT