Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Inimkaubandus

Aitame inimkaubanduse ohvreid ja informeerime inimesi inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise võimalustest, tingimustest, eeskirjadest ja ohtudest välismaal.

 • Kas Sind sunnitakse tegema tööd, millega sa ei nõustu või milles ei ole eelnevalt kokku leppinud?
 • Kas Sind meelitatakse tegelema prostitutsiooniga?
 • Kas Sulle pakutakse raha eest võõramaalasega kiiret abielu ja hiljem lahutust?
 • Kas Sind sunnitakse kerjama või toime panema kuritegu (varastama, midagi edasi müüma) või täitma mõnda vastumeelset kohustust, et keegi saaks majanduslikku kasu?

Kas seda tehes on Sinult võetud vabadus, kasutatud vaimset või füüsilist vägivalda või pettust? Kas Sind on ähvardatud, meelitatud või kasutatud ära Su haavatavat seisundit?

Kui jah, siis võid olla inimkaubanduse ohver.

Kuhu saan pöörduda

 

 

Kui oled sattunud seksuaalse (prostitutsioon) või tööalase ärakasutamise (pikad töötunnid, väljamaksmata palk, ähvardused vms) ohvriks, sõlminud fiktiivse abielu või Sind on sunnitud toime panema kuritegu, siis:

 • helista tööpäevadel 8.30–17 inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliinile +372 660 7320
 • kirjuta aadressile [email protected]
 • jälgi meid ja kirjuta meile Facebookis
 • helista sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni numbrile 116 006, mis töötab 24/7
 • Kui inimene vajab kogetud kuriteo või vägivalla mõjudest taastumiseks professionaalset psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat, on tal võimalus saada traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi.

   

  Inimkaubanduse ohvrite nõustajate poole saad pöörduda otse ja anonüümselt,

  • kui oled täisealine, mees või naine
  • eesti, vene või inglise keeles
  • olenemata kodakondsusest, usust, seksuaalsest sättumusest või nahavärvist.

  Pöörduda saavad ka lähedased, kes kahtlustavad, et on märganud inimkaubandusele viitavaid tunnuseid.

  Pakume Sulle

  • esmast nõustamist
  • abi suhtlusel riigi- ja omavalitsusasutustega ning juriidiliste isikutega
  • sotsiaalnõustamist
  • õigusnõustamist

  Sotsiaalkindlustusamet pakub tuvastatud inimkaubanduse ohvritele vajaduse korral

  • turvalist majutust
  • toitlustust
  • tervishoiuteenuseid
  • materiaalset abi psühholoogilist abi
  • tõlget teenuste saamiseks
  • muid füüsiliseks ja psühhosotsiaalseks taastumiseks vajalikke teenuseid
  Vaata videoid

  Kui Sa ei ole kindel, kas pöördud õigele numbrile ning kas Sinu lugu on seotud inimkaubandusega, siis vaata palun järgmisi videoid.

  Lisainfo

  Kui soovid inimkaubanduse liikidest rohkem teada saada, siis tutvu järgmiste uurimuste ja raportitega:

  Ülevaade 2020. aasta inimkaubandusega seotud kuritegevusest. JuM 2020  Ülevaade 2019. aasta inimkaubandusega seotud kuritegevusest. JuM 2019 Ülevaade (PDF) 2016. aasta inimkaubandusega seotud  (PDF)kuritegevusest (PDF). JuM 2016 Inimkaubanduse  (PDF) ja fiktiivsete abielude ennetamine: (PDF) multidistsiplinaarne (PDF) lahendus (HESTIA). (PDF) Läti 2016 Ja nad elasid õnnelikult kuni oma elupäevade lõpuni? Fiktiivsetest abieludest inimkaubanduseni. (PDF) Heuni, Helsinki 2016 17–20aastaste (PDF) noorte hoiakud ja teadmised inimkaubandusest, prostitutsioonist ja välismaale tööle- või õppimaminekust. (PDF) TNS Emor, Tallinn 2015 Suunised (PDF) võõrtöötajate (PDF) ebaõiglase värbamise, tööalase ärakasutamise ja nendega kaubitsemise ennetamiseks Läänemere piirkonnas (PDF). Tartu 2014 Tööjõumigratsiooni varjatud pool: Eesti inimeste tööalase ärakasutamise kogemused välismaal. (PDF) Tartu Ülikool Kirjastus, Tartu 2014

  Huvi korral loe

  Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2011/36/EL.  Inimkaubanduse selgitav sõnastik. Läänemeremaade Nõukogu Inimkaubanduse vastane töörühm. 2019 Inimkaubanduse ohvri tuvastamise ja teenusele suunamise juhend. SoM 2019  Tööalase ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubanduse avastamise juhis. Uurimise abimaterjal õiguskaitseasutustele ja kontrollnimekiri tööinspektoritele. (PDF) Pekka Ylinen, Anniina Jokinen, Anna-Greta Pekkarinen, Natalia Ollus, Katja-Pia Jenu. Heslink 2020 Läänemeremaade riikide ohvrite abistamise ja tuvastamise lühijuhend. HOF-BSR (Harmonized Operational Framework in the Baltic Sea Region) 2019 Hämar äri. Tööjõu ekspluateerimise ärimudel. (PDF) FOW projekt HEUNI 2019. Autorid Bulgaaria: Anton Kojouharov ja Atanas Rusev, Eesti: Simone Eelmaa ja Anna Markina, Soome: Anniina Jokinen, Läti: Dace Kavasa ja Lasma Stabina Inimkaubanduse ohvrid ja andmekaitse (PDF). Europoli Ühine Järelevalveasutus Juhendmaterjal omavalitsusüksustele. Meetmed tõhustamaks inimkaubanduse vastu võitlemist kohalikul tasandil (PDF). Läänemeremaade Nõukogu 2015

  Lood

   Lugu 1

  Hirm on suurimaid põhjuseid, miks inimene kardab abi otsida. Samuti takistavad süütunne ja kuklas vasardav mõte, kuidas üldse oma lugu rääkida ja kas keegi usub. Meie jaoks on oluline iga inimene ja tema lugu ning me ei kahtle kummaski mitte kunagi. Üks ema alustas oma kõnet meile nii: “Ma ei tea, kas ema võib üldse nii mõelda või kahelda, aga mul on mure, et mu tütar on väga kahtlases seltskonnas. Ta tuuakse autoga õhtul koju, tal on tekkinud raha ja ta ei suhtle minuga enam nagu varem. Ma olen ummikus ja mul on piinlik.”   Tänu selle ema kõnele ja murele avastas politsei hiljem jõugu, kes kaasas noori naisi prostitutsiooni.

  Lugu 2

  Mehed on visamad, kannatavad kauem mingeid olukordi, sest ei taha näida nõrkadena. Ent olukorras, kus kedagi näiteks tööalaselt ära kasutatakse, ei saa olla nõrk. Nad usuvad oma tööandjat ja isegi kui neil tekib tunne, et midagi on väga valesti, on nad endalegi ootamatult nõus töötama seitse päeva nädalas, magama külmas majas põrandal teki ja padjata, laskma end tööle sõidutada auto pakiruumis ja kuulama tööandja mõnitusi. Kui nad aga oma loo ära räägivad ja tunnevad, et neid kuulatakse ja usutakse, naaseb neisse jõud ja elutahe ning tekib soov tegutseda.

   

  Kontakt: Sirle Blumberg

  inimkaubandusohvrite teenuse juht

   

  Palun oota...

  PEIDA LEHT