Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Emotsionaalne tugi

 

Pakume Sulle tuge igapäevamuredega toimetulekul - nõustajad vestlevad Sinuga telefonil (116 123), chat’i või videosilla vahendusel.

Ootame pöörduma kõiki, kelle elus on tekkinud pingeid ja raskusi ning kes tunnevad vajadust nendest kellegagi rääkida.

Vestluse alustamiseks on jaluses ikoon "VESTLUS".

logo
 

Broneeri veebinõustamine 

Kriisinõustamine

Kellele suunatud

Ööpäevaringne teenus igas vanuserühmas inimestele, kes on langenud kuriteo, hooletusse jätmise, halva kohtlemise ning füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks.

Pakume tuge ja ärakuulamist ning võimalust koos arutada, kuidas tekkinud olukorrale lahendust leida. Vajadusel suuname edasi sotsiaalkindlustusameti teistele teenustele.

Kannatanud saavad politseipatrulli juuresolekul või pärast nende lahkumist võtta ühendust kriisitelefoniga, et saada esmast nõustamist ja leppida kokku kohtumine ohvriabitöötaja juures.

Meiega võib ühendust võtta nii kohe pärast sündmust kui ka pikema aja möödudes.

Millist abi osutatakse

Igas vanuserühmas inimesed:

 • kes on langenud süüteo ohvriks;
 • keda on jäetud hooletusse või koheldud halvasti;
 • kelle kallal on tarvitatud füüsilist, vaimset, seksuaalset või majanduslikku vägivalda;
 • kes on kaotanud kuriteo või õnnetusjuhtumi tagajärjel enda lähedase;
 • kes on raske õnnetuse, traumeeriva kriisisündmuse või kuriteo pealtnägijad;
 • kes soovivad teatada kellestki, kes võib vajada abi (soovi korral tagame anonüümsuse).

Teenus on mõeldud toetamaks nii kriis sattunud inimesi, kui nende lähedasi. Samuti kõigi eelnimetatud teemavaldkondade ennetustööga seotud ning ohvrite abistamisega otseselt või kaudselt tegelevatele spetsialistidele.

Millal ja kuidas on võimalik kontakti saada

Helistades numbrile 116 006

Töötab ööpäevaringselt ja pöörduda võib korduvalt.

Meile on oluline, et vajaliku abi jõudmine eluohtlikus või kriitilises seisundis abivajajani ei viibiks. Korduvate pöördumiste korral, kui on välistatud risk inimese elule ja tervisele, on sotsiaalkindlustusametil õigus hoiatada ja seejärel blokeerida helistaja number 24 tunniks.

Mis keeles nõustatakse  

Toetust saab eesti, vene ja inglise keeles.

Kõik pöördumised salvestatakse.

Emotsionaalne tugi

Kellele suunatud

Helista, kui soovid vestelda igapäevamuredega toimetulekust. Meie nõustajad kuulavad sind, pakuvad emotsionaalset tuge ja aitavad välja selgitada, kuidas murega kõige paremini edasi tegeleda. Helistada võivad kõik, kelle elus on pingeid ja raskusi ning kes tunnevad vajadust sellest rääkida.

Millist abi osutatakse

 • Vaimse tervise probleemide esmane abi;

 • Igapäevamuredega toimetulek; 

 • Soov rääkida, tekkinud murede üle arutleda;

 • Teave edasisuunamise kohta - kuhu ja kelle poole murega pöörduda, ka kohene edasisuunamine.

Millal ja kuidas on võimalik kontakti saada

Helistades numbrile 116 123

Avatud iga päev kl 10.00-24.00

Meile on oluline, et vajaliku abi jõudmine eluohtlikus või kriitilises seisundis abivajajani ei viibiks. Korduvate pöördumiste korral, kui on välistatud risk inimese elule ja tervisele, on sotsiaalkindlustusametil õigus hoiatada ja seejärel blokeerida helistaja number 24 tunniks.

Mis keeles nõustatakse  

Toetust saab eesti, vene ja inglise keeles.

Kõik pöördumised salvestatakse.

Hingehoidlik tugi

Kellele suunatud

Helista, kui Sul on mure enda või lähedase haiguse või mõne muu raskusi põhjustava eluolukorra pärast, vajad emotsionaalset tuge, sul on eksistentsiaalsed, spirituaalsed või religioossed küsimused või kui teemaks on lein või surija ja/või tema lähedaste toetamine. Hingehoidja on vaikimis- ja konfidentsiaalsuskohustusega teoloogiat õppinud abistaja, kes on saanud väljaõppe aitamaks haigeid, kriisis olevaid või surevaid inimesi.

Millist abi osutatakse

Hingeabi igas vanuses inimestele, arvestades seejuures helistaja vajaduste ja veendumustega (sh usuliste veendumustega). Hingehoidliku vestluse kaudu aitab hingehoidja helistajal oma olukorrast paremini aru saada, leida üles vajalikud sisemised jõuvarud, lootuse ja oskuse oma olukorraga toime tulla. Vajadusel saab helistaja edasist teavet, kuhu oma murega pöörduda.

Millal ja kuidas on võimalik kontakti saada

Helistades numbrile 116 123

Avatud iga päev kl 16.00-24.00

Meile on oluline, et vajaliku abi jõudmine eluohtlikus või kriitilises seisundis abivajajani ei viibiks. Korduvate pöördumiste korral, kui on välistatud risk inimese elule ja tervisele, on sotsiaalkindlustusametil õigus hoiatada ja seejärel blokeerida helistaja number 24 tunniks.

Mis keeles nõustatakse  

Toetust saab eesti, vene ja inglise keeles.

Pöördumised salvestatakse, kuid helistajal on võimalik väljendada oma soovi salvestamine katkestada - sel juhul seda kõnet ei salvestata.

Veebinõustamine

Kellele suunatud

Oled oodatud veebinõustamisele, kui oled jõudnud oma elus mõnda hetke, millest väljapääs tundub ääretult keeruline või koguni võimatu. Olgu see ülekoormus, pere- või suhteprobleemid, lähedase kaotus või üksildustunne, vaimse tervise spetsialist vestleb sinuga videosilla teel. Üks nõustamine kestab kuni 60 minutit. Tegu ei ole teraapia ega psühhiaatrilise abiga ning teenus ei asenda arstiabi. Küll aga saab nõustajaga arutada, kuidas end paremini aidata ning kuhu professionaalse abi saamiseks pöörduda.

Millist abi osutatakse

Nõustaja abiga saab:

 • Võtta aega oma murede arutamiseks neutraalselt ja hinnanguvabalt – nõustaja ei anna hinnangut sinu elule ja valikutele.
 • Uurida oma mõtteid ja emotsioone ning nende võimalikke põhjuseid. Oma peas keerlevaid mõtteid ümber sõnastada ja mõne teise nurga alt vaadelda.
 • Meenutada oma toimetulekuoskusi ja harjutada juurde uusi. Kui meil pole tervislikke toimetulekuoskusi raskete aegade läbimiseks, võib juhtuda, et pöördume ebatervislike lahenduste poole, mis kokkuvõttes võivad probleeme juurde tekitada. Küll on aga igaühel meist omad positiivsed nipid, mis toimetulekut elu käigus toetanud on.
 • Välja selgitada parim võimalik viis, kuidas oma probleemiga edasi minna. Nõustaja aitab välja selgitada, kas inimene vajab sekkumist mõne erialaspetsialisti poolt ning koos leitakse võimalused sinna pöördumiseks.

Millal ja kuidas on võimalik kontakti saada

Vaimse tervise veebinõustajad pakuvad tuge tööpäeviti üldjuhul kell 9.00-17.00

Broneeri siin veebinõustamine

Mis keeles nõustatakse  

Toetust saab eesti, inglise, ukraina ja vene keeles.

Kogemusnõustamine

Kellele suunatud   

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemuste vahetus. Nõustamise käigus pakutakse inimesele emotsionaalset tuge.

Pakume veebinõustamist kogemusnõustajalt teemadel: Toimetulek onkoloogilise diagnoosiga (elumuutev diagnoos, surmahirm, meeleoluhäired, eneses jõu ja motivatsiooni leidmine, leppimine jne.). Üks nõustamine kestab kuni 60 minutit.

Millist abi osutatakse

Kogemusnõustaja
•            Nõustab sind veebi teel ja on vajadusel sinu kaaslaseks seni kuni jõuad oma sihini
•            Räägib su palvel ja loal enda taastumisloo ja kasutab oma kogemust näitena taastumise võimalikkusest
•            Ei vali ja ei otsusta sinu eest
•            Annab praktilist infot, mida võiksid vajada oma probleemiga toime tulemisel
•            Aitab sul tunnistada enda muutumissoovi ning soovi korral püstitada eesmärke
•            Toetab sind lähemate või kaugemate, väikeste või suurte eesmärkide saavutamisel
•            Aitab sul hinnata ja analüüsida sinu ressursse ja tugevusi; näeb ja otsib, millele sa saad toetuda
•            Aitab sul ennast analüüsida, peegeldab ja annab tagasisidet
•            Julgustab, innustab, inspireerib, aitab kaasa sinu enesehinnangu parandamisele ja tasakaalu leidmisele
•            Aitab sul tulla toime hirmude ja pingetega
•            Aitab harjutada kuidas rääkida oma probleemist
•            Aitab mõista, et igasugune tagasilangus on taastumisprotsessi osa ja näitab, kuidas tagasilööke õppimiseks ja arenemiseks positiivselt ära kasutada
•            Aitab tagasilööke võimalikult palju ennetada ja leevendada
•            On sinu kõrval seni, kui vajad toetust keerulises muutumise protsessis kui sa soovid
•            Suunab edasi ja jagab vaid teaduspõhiseid teadmisi ja juhiseid tervisemure korral
•            Õpetab tegema muudatusi eluviisis kui vaja ja sa soovid
•            Aitab uuesti luua positiivset kujutlust endast, inimestest, elust ja maailmast
•            Aitab sul luua oma positiivset ja erilist taastumislugu ja elulugu

Rohkem infot kogemusnõustamise kohta. https://www.kogemuskoda.ee/

Millal ja kuidas on võimalik kontakti saada

Kogemusnõustajad pakuvad tuge tööpäeviti üldjuhul kell 9.00-17.00

Broneeri siin veebinõustamine (link)

Mis keeles nõustatakse

Tuge pakutakse eesti keeles.

Kuhu oma murega veel pöörduda

Kui sul on oma vaimse tervise osas kahtlusi, soovitame teha emotsionaalse enesetunde testi: https://peaasi.ee/enesetundetest/

Test aitab Sul aru saada enda emotsionaalsest seisundist. Test ei diagnoosi ega anna muul moel meditsiinilisi hinnanguid Sinu tervise kohta. Tuleb arvestada, et tegu ei ole psühhiaatrilise abiga ning see ei asenda arstiabi. 

Muud vaimse tervise testid: https://peaasi.ee/test/

Helista 112kui vajad kiireloomulist abi, elu päästmist (õnnetusjuhtum, kohene suitsiidiplaan, muul viisil oht elule või tervisele). 

Ohvriabi kriisitelefonil 116 006 - kui oled langenud kuriteo ohvriks või oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist. Kriisinõustamine 24/7 vene, inglise ja eesti keeles.

Lasteabi telefon 116 111: kui mure on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. E-post:  [email protected]

Perearsti nõuandeliin 1220 jagab üldist terviseinfot.

Perearst annab  terviseinfot ja kirjutab välja/pikendab retseptiravimeid, kirjutab saatekirju.

Perearst suunab patsiente Haigekassa poolt loodud teraapiafondi (LISAINFO) alusel kliinilise psühholoogi poolt osutatavale tervishoiuteenusele (vastuvõtt ilma teraapiata, individuaalne psühhoteraapia, pereteraapia, grupiteraapia).            

Erakorraline psühhiaatriline abi:

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 6172 650 (24h) Paldiski mnt 52

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24h) Raja tn 31

Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus: 516 0379 (24h) Ristiku tn 1

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis: 435 4255 (24h) Jämejala, Pargi tee 6

Erakorralise meditsiini osakond Narvas: 357 1795 (24h) Haigla 1

Erakorralise meditsiini osakond Ahtmes: 331 1074 (24h) Ahtme mnt 95

Tasuta nõustamine 

Tallinnas:

Tallinna Perekeskus - Tallinna sissekirjutusega, kuni 18-aastastele või neile, kes õpivad nt keskkooli tasemes.

Kesklinna Perenõustamiskeskus

Tartus:

Tartu Nõustamis-ja Kriisiabikeskus 

Tartu Laste Tugikeskus

MTÜ Peaasjad kodulehel pakutakse 16-26-aastastele noortele vaimse tervise nõustamist videosilla või kirjaliku e-nõustamisena. Üle 26-aastased saavad end nõustamisele registreerida meie platvormil

Vägivallast loobumise tugiliin 660 60 77

Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliin 660 73 20

Psühholoogiline abihttps://lahendus.net/database

Lahendus.net pakub anonüümset psühholoogilist nõustamist kirja teel ning kirjutada võivad kõik sõltumata vanusest, soost või mure suurusest.

Korduma kippuvad küsimused

Mis ja kellele on vaimse tervise nõustamine?

Igapäevaelu on täis erinevaid väljakutseid ja emotsioone ning mõnikord võib nendega toimetulek tunduda ületamatu.

Vaimne tervis on oluline, sest see mõjutab otseselt inimese üldist heaolu ja elukvaliteeti. Emotsionaalne tasakaal aitab luua ning hoida toetavaid suhteid, toime tulla igapäevaste stressoritega, aitab suhestuda ja kohaneda ümbritseva keskkonnaga, saavutada oma eesmärke ja leida rõõmu igapäevaelus. Positiivne vaimne tervis on oluline osa üldisest heaolust ja aitab meil elada täisväärtuslikku ning rahuldust pakkuvat elu.

Hoolitsedes oma vaimse tervise eest, investeerime oma üldisesse elukvaliteeti ning loome tugeva aluse pikaajalisele füüsilisele ja emotsionaalsele heaolule.

Miks veebinõustamine?

Tänapäeva maailmas on tehnoloogia muutunud igapäevaelu lahutamatuks osaks, ulatudes suuresti ka vaimse tervise valdkonda. Vaimse tervise veebinõustamine pakub mitmeid eeliseid inimestele, kes vajavad emotsionaalset tuge ja professionaalset nõustamist.

Veebinõustamisel saate väljendada oma tundeid, mõtteid ja kogemusi hinnanguvabas keskkonnas.

Veebinõustamisel on mitmeid eeliseid traditsioonilise ühes füüsilises ruumis toimuva nõustamise ees:

1. Privaatsus

Teil on võimalus mugavalt valida endale segamatu keskkond ning vestelda nõustajaga. Saate ajastada oma seansid ajale, mil olete üksi kodus. Te ei pea kuhugi sõitma ja muretsema, et kohtute kellegagi nõustamiskabineti ukse taga. 

2. Mugavus

Saate olla mugavalt oma kodus või mujal endale meeldivas kohas, on selleks siis mõnus elutoadiivan või aiakiik suvel. Teil on võimalus rahulikus keskkonnas end avada ja rääkida oma murest. Pärast vestlust nõustajaga ei pea nõustamisruumist välja kiirustama, kuna nõustajal on uus kohtumine, vaid saab lihtsalt seadme välja lülitada ja naasta igapäevatoimetuste juurde.

3. Ajasäästlikkus

Kiire elutempo tähendab sageli, et traditsiooniliste nõustamisseansside aegade leidmine võib olla keeruline. Veebinõustamine võimaldab valida sobivad ajad vastavalt Teie päevakavale, võimaldades nõustamine sujuvalt ühendada oma igapäevaeluga.

4. Kiire nõustamisvõimalus

Veebinõustamine on eriti väärtuslik kiireloomulistes olukordades, mil vajate kiiret tuge. Nõustamisaegu saab broneerida juba lähinädalateks.

5. Taskukohasus

Sotsiaalkindlustusameti veebinõustamise teenus on tasuta.

6. Kvaliteetne teenus

Kõik meie veebinõustajad on psühholoogi haridusega ja rikkaliku nõustamiskogemusega. Teenusepakkujad lähtuvad oma töös psühholoogi eetikakoodeksist.

7. Konfidentsiaalsus

Teie isiklikud andmed on rangelt konfidentsiaalsed.

Kellele on veebinõustamine mõeldud?

Vaimse tervise veebinõustamisele on oodatud kõik inimesed kellel on elus tekkinud pingeid ja raskusi.

Nõustajad on valmis Teile toeks olema erinevate murede puhul:

1. Suhteprobleemid - probleemid partneri, pereliikmete, kolleegide või sõpradega. Kommunikatsiooniprobleemid, konfliktid ja vaidlused, usalduskriis, intiimsuse ja läheduse puudumine, vastutuse jaotamise küsimused, lahutus, truudusetus jne.

2. Stress igapäevaelus. Tööstress ja läbipõlemine - töökoormus, konfliktid töökaaslastega, ebakindlus töö püsimise osas, karjääriga seotud probleemid jne.

3. Ärevus, depressiivsed seisundid

4. Elumuutused - lahutus, leina- ja kaotuskogemus, töö- või elukoha vahetus jne.

5. Terviseprobleemid - enda või lähedaste haigused jne.

6. Rasked emotsioonid – üksildustunne, madal enesehinnang, viha, hirm ebaedu ees jne.

7. Igapäevase elu probleemid.

Kuidas toimub veebinõustamine?

Nõustajaga veebis suhtlemine on lihtne. Videonõustamisel osalemiseks võite kasutada lauaarvutit, tahvelarvutit või nutitelefoni.

Videonõustamise jaoks ei ole vaja eraldi rakendust. Nõustamiseks kasutatakse hõlpsasti kasutatavat ja turvalist teenust Telesild.

1. Aja broneerimiseks meie nõustaja juurde täitke kontaktvorm. Täitke vastavad väljad ning valige sobiv kuupäev ja kellaaeg.

2. Registreerumise järgselt kuvatakse valitud broneerimise aeg ja Teile saadetakse meiliaadressile vastavasisuline e-post videonõustamisel osalemise lingiga.

3. Videonõustamisele eelnevalt veenduge, et teil on toimiv internetiühendus ning vajalikud seadmed (kaamera, kõlarite ja mikrofoniga arvuti, nutiseade), et nõustamine sujuks ilma katkestusteta.

4. Palun valige endale koht, kus oleks mugav ja mis kõige olulisem, kus saaksite segamatult olla terve kokkulepitud sessiooni vältel (kohvik ei ole sobilik koht nõustamissessioonil osalemiseks).

5. Teil tuleb Teie poolt registreerumisel valitud ajal klõpsata kutses olevale lingile, mis avab videovestluse.

6. Videonõustamise alguses saate otsustada, kas soovite, et nõustaja näeks Teid videokõne ajal või lihtsalt räägiks.

7. Veebinõustamine võib alguses tunduda harjumatu, kuid koolitatud nõustaja aitab Teil end turvaliselt veebiruumi sisse seada.

8. Mõni aeg pärast nõustamist saadetakse Teile tagasiside küsimustik. Oleme tänulikud, kui sellele vastate. Saadud tagasisidet kasutame teenuse kvaliteedi parandamiseks.

Oleme hea meelega kaasas Teie teekonnal. Võtke meiega ühendust juba täna!

Spetsialistid ehk kes on kes

Psühhiaater on arst, kes diagnoosib, hindab, ravib ja ennetab  psüühika- ja käitumishäireid.

Kliinikumide juures tuleks helistada registratuuri ning uurida, kuidas aega panna. Mõnes haiglas saab otse psühhiaatri vastuvõtule, mõnes on esmalt vaja käia vaimse tervise õe juures. Saatekirja pole vaja ning pöörduda võivad ka alaealised.

Vaimse tervise õde testib, analüüsib ja nõustab patsienti vaimse tervise küsimustes. Vaimse tervise õde saab abi osutada kas iseseisvalt või koos eriarsti ja teiste tervishoiuteenuste liikmetega. Mitmed kliinikud ja praksised paluvad esmalt kliendil käia vaimse tervise õe vastuvõtul, kus dokumenteeritakse patsiendi haiguse eellugu ning suunatakse vajadusel edasi ka psühhiaatri ja/või psühholoogi poole.

Kliiniline psühholoog on psühholoogia-alase väljaõppe ja kutsega spetsialist, kelle ülesandeks ja pädevuseks on erinevate vaimse tervise häirete hindamine, ravimine ja sümptomite leevendamine. Reeglina on vajalik suunamine, ent ise tasudes on võimalik pöörduda ka ilma suunamiseta. Psühholoog ei pane diagnoose ega kirjuta välja ravimeid. Leia psühholoog: https://lahendus.net/database

Psühholoog-nõustaja ei tegele psüühikahäirete raviga, vaid  erinevate elumurede ja probleemidega. Eesmärk on parandada inimeste heaolu, leevendada pingeid, lahendada kriise ja probleeme, konflikte inimeste ja gruppide vahel ning toetada inimest endale püstitatud eesmärkide saavutamisel. Tunneb ära ka kliinilise häire ning suunab vajadusel inimese teraapiasse.

Psühhoterapeut on spetsialist, kes on läbinud teraapiaväljaõppe (näiteks kognitiiv-käitumisteraapia, pereteraapia, loovteraapia, pereteraapia vmt), kelle ülesanne on koos kliendiga eesmärgipäraselt ja süstemaatiliselt töötada psühholoogiliste probleemide kõrvaldamise nimel. Teraapiat viiakse läbi terapeudi ja kliendi struktureeritud kohtumistel.

Hingehoidja on vaikimis- ja konfidentsiaalsuskohustusega  teoloogiat õppinud aitaja, kes on saanud väljaõppe aitamaks haigeid, kriisis olevaid või surevaid inimesi. Hingehoidja poole võib pöörduda, kui on mure enda või lähedase haiguse pärast, vajatakse emotsionaalset tuge, esinevad eksistentsiaalsed või spirituaalsed küsimused ning kui tegemist on leina või surija ja tema lähedaste toetamisega.

Kogemusnõustaja on trauma, haiguse või muu sügava jälje jätnud elusündmuse läbi elanud inimene, kes on oma kogemusest taastunud, oma loo läbi mõtestanud ning läbinud kogemusnõustajate koolituse. Kogemusnõustaja saab samalaadse kogemusega inimest toetada, nõustada ja motiveerida. Lähemalt: https://www.kogemuskoda.ee/ ja  https://www.facebook.com/kogemuskoda

Kohaliku omavalitsuse poole pöördu, kui on mured abivajava lapse ja perega, transpordi, eluasemega, eakatele/erivajadustega inimestele toiduabi tagamisega või igapäevaeluga toimetulekuga, sh hooldamise ja majapidamistöödega või muu  sotsiaalteenuste või -toetustega seotud küsimused KOV kontaktid.

Meist meedias

Postimehe kultuuritoimetus. Nähtamatu valu: mureliku filmiprodutsendi ja elukutselise hingehoidjaga vaimse tervise kriisist

https://www.palunabi.ee/et/artiklid/vaimse-tervise-veebinoustamine-aitab-saada-oma-elu-parimaks-eksperdiks

 

Palun oota...

PEIDA LEHT