Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

E-kursused

pilt

Kas töötad inimestega, sealhulgas haavatavate sihtgruppidega (võimalik, et ka ohvritega), ning soovid end professionaalselt arendada? Siit leiad Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna poolt loodud e-kursused, mida saad omas tempos läbida. Kursustel osalemine on tasuta ning lõputesti läbimisel saad alla laadida tõendi või tunnistuse. Täiendava info kursuste sisu ja registreerimise kohta leiad allolevast loetelust.

Lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamine

E-kursus on loodud selleks, et tõsta ohvritega töötava spetsialisti teadlikkust lähisuhtevägivallast - avada lähisuhtevägivalla olemust, tutvustada abistamise põhimõtteid ning pakkuda suuniseid, kuidas käituda olukorras, mis vajab kiiret ja otsustavat sekkumist.

E-kursus on kättesaadav Digiriigi Akadeemia keskkonnas, selle orienteeruv läbimise aeg on 26 akadeemilist tundi ja see jaguneb neljaks mooduliks:

1) lähisuhtevägivald,
2) MARAC võrgustikutöö mudel,
3) trauma,
4) enesehoid.

Vaata edasi ja registreeri end kursusele kodulehelt

Psühholoogilist traumat arvestav praktika

Kui puutud töös kokku inimestega, kes on varasemas elus, hiljuti või järjepidevalt kogenud kahjustavaid ja tõenäoliselt psühholoogiliselt traumeerivaid sündmusi, on see e-kursus teejuhiks, kuidas nii oma igapäevatöös kui organisatsiooni tasandil psühholoogilisest traumast tulenevaid vajadusi paremini mõista ja arvestada.

E-kursus on kättesaadav Digiriigi Akadeemia keskkonnas, selle orienteeruv läbimise aeg on 10 akadeemilist tundi ja kursus jaguneb viieks mooduliks:

1) Traumat arvestav praktika
2) Psühholoogilise trauma kõikehõlmav mõju
3) Trauma märgid ja sümptomid
4) Traumaga arvestamise põhimõtted ja taasohvristamise vältimine
5) Aitamise hind ja vaimse vastupidavuse suurendamine

Vaata edasi ja registreeri end kursusele kodulehelt

Psühholoogiline esmaabi kriisi sattunud inimese toetamisel

Psühholoogiline esmaabi on tööriist - toetava ja praktilise abi osutamine kriisiolukorda sattunud inimesele, nii täiskasvanule kui lapsele. Psühholoogilise esmaabi pakkumiseks ei pea olema nõustaja või psühholoog - tähtis on inimese jaoks olemas olla ja tunda praktilise viise, kuidas tekitada turvatunnet ja taastada inimese psühholoogiline toimetulek. Psühholoogilist esmaabi sobib  kasutada nii akuutses (suur)kriisiolukorras kui ka igapäevastes situatsioonides.

E-kursus on kättesaadav Digiriigi Akadeemia keskkonnas, on mõeldud kõigile täiskasvanud õppijaile ja selle läbimine võtab aega kuni 3h (4 ak h). 

Kursuse läbimise järel:

  • mõistad, mis on kriisiolukord ja kriisireaktsioonid ja kuidas neid ära tunda;
  • mõistad psühholoogilise esmaabi samme ja tead kriisisituatsioonis psühholoogilist esmaabi kasutades enesehoiuks vajalikke maandamistehnikaid;
  • mõistad vastutustundliku abistamise põhimõtteid psühholoogilise esmaabi kontekstis.

Vaata edasi ja registreeri end kursusele kodulehelt

 

Palun oota...

PEIDA LEHT