Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

E-kursused

pilt

Kas töötad inimestega, sealhulgas haavatavate sihtgruppidega (võimalik, et ka ohvritega), ning soovid end professionaalselt arendada? Siit leiad Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna poolt loodud e-kursused, mida saad endale sobival ajal omas tempos läbida. Kursustel osalemine on tasuta ning lõputesti läbimisel saad alla laadida tõendi või tunnistuse. Täiendava info kursuste sisu ja registreerimise kohta leiad allolevast loetelust.

Lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamine

E-kursus on loodud selleks, et tõsta ohvritega töötava spetsialisti teadlikkust lähisuhtevägivallast - avada lähisuhtevägivalla olemust, tutvustada abistamise põhimõtteid ning pakkuda suuniseid, kuidas käituda olukorras, mis vajab kiiret ja otsustavat sekkumist.

E-kursus on kättesaadav Digiriigi Akadeemia keskkonnas, selle orienteeruv läbimise aeg on 26 akadeemilist tundi ja see jaguneb neljaks mooduliks:

1) lähisuhtevägivald,
2) MARAC võrgustikutöö mudel,
3) trauma,
4) enesehoid.

Vaata edasi ja registreeri end kursusele kodulehel

Psühholoogilist traumat arvestav praktika

Kui puutud töös kokku inimestega, kes on varasemas elus, hiljuti või järjepidevalt kogenud kahjustavaid ja tõenäoliselt psühholoogiliselt traumeerivaid sündmusi, on see e-kursus teejuhiks, kuidas nii oma igapäevatöös kui organisatsiooni tasandil psühholoogilisest traumast tulenevaid vajadusi paremini mõista ja arvestada.

E-kursus on kättesaadav Digiriigi Akadeemia keskkonnas, selle orienteeruv läbimise aeg on 10 akadeemilist tundi ja kursus jaguneb viieks mooduliks:

1) traumat arvestav praktika,
2) psühholoogilise trauma mõju,
3) trauma märgid ja sümptomid,
4) traumaga arvestamise põhimõtted ja taasohvristamise vältimine,
5) aitamise hind ja vaimse vastupidavuse suurendamine.

Vaata edasi ja registreeri end kursusele kodulehel

Psühholoogiline esmaabi kriisi sattunud inimese toetamisel

Psühholoogiline esmaabi on tööriist - toetava ja praktilise abi osutamine kriisiolukorda sattunud inimesele, nii täiskasvanule kui lapsele, inimlik ja hooliv kohalolu hetkes. Psühholoogilise esmaabi pakkumiseks ei pea olema nõustaja või psühholoog - tähtis on inimese jaoks olemas olla ja tunda praktilise viise, kuidas tekitada turvatunnet ja taastada inimese psühholoogiline toimetulek. Psühholoogilist esmaabi sobib  kasutada nii akuutses (suur)kriisiolukorras kui ka igapäevastes situatsioonides.

E-kursus on kättesaadav Digiriigi Akadeemia keskkonnas, on mõeldud kõigile täiskasvanud õppijaile ja selle läbimine võtab aega kuni 3h (4 akadeemilist tundi). 

Kursuse läbimisel:

  • mõistad, mis on kriisiolukord ja kriisireaktsioonid ja kuidas neid ära tunda;
  • mõistad psühholoogilise esmaabi samme ja tead kriisisituatsioonis psühholoogilist esmaabi kasutades enesehoiuks vajalikke maandamistehnikaid;
  • mõistad vastutustundliku abistamise põhimõtteid psühholoogilise esmaabi kontekstis.

Vaata edasi ja registreeri end kursusele kodulehel

Ohvriabi põhikoolitus

Ohvriabi põhikoolitus on mõeldud Sulle, kui puutud oma töös kokku kuriteo, vägivalla või kriisijuhtumite ohvritega või soovid muul põhjusel rohkem teada saada ohvriabisüsteemi toimimisest ja ohvrite vajaduspõhisest toetamisest. 

E-kursusel käsitleme laia hulka teemasid - traumat arvestavat ohvrite abistamise praktikat, võrgustikutööl põhinevat ohvriabisüsteemi ning Sinu vastupidavuse ja enesehoidmise võimalusi, sest just Sinu kui abistaja heaolust algab abivajajate efektiivne taastumine. Teooriamaterjalide kõrvale on lisatud põnevaid juhtumianalüüse, praktilisi ülesandeid ja kasulikke tööriistu, mida saab läbida nii lugedes, kuulates või videot vaadates. Kõik selleks, et aidata Sul luua seosed nende teadmiste parimaks rakendamiseks oma tänuväärses töös ohvritega. 

E-kursus on kättesaadav Digiriigi Akadeemia keskkonnas ning on mõeldud kõigile ohvritega töötavatele spetsialistidele. Tegemist on täies mahus iseseisva e-õppega, mille igaüks saab läbida endale sobival ajal, tempos ja koha. Kursuse läbimine võtab aega ca 15 akadeemilist tundi. 

Kursuse läbimisel:

  • mõistad traumapõhise lähenemise olemust (sh vägivalla mõju) ja rakendamise võimalusi;
  • analüüsid ohvrite abistamise põhimõtteid ning rakendad neid oma töös;
  • mõistad ohvriabisüsteemi, seal pakutavaid teenuseid ning õiguslikke aluseid;
  • mõistad võrgustikutöö põhimõtteid ja rakendad neid oma rollist lähtuvalt võrgustikutöös;
  • kasutad enesehoiu põhimõtteid ja mõistad nende olulisust abistavas töös.

Vaata edasi ja registreeri end kursusele kodulehel

Palun oota...

PEIDA LEHT