Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Turvalisem ööelu on ühiskondlik kokkulepe - märka, sekku, aita

ööelu kampaania foto

Sotsiaalkindlustusameti hiljutisest kiirküsitlusest selgus, et Eesti ööelus on 73% naistest ja 32% meestest kogenud seksuaalset ahistamist. Ennetamaks taolisi juhtumeid, alustab amet kampaaniaga, mille eesmärk on juhtida tähelepanu probleemile ning pakkuda tuge neile, keda on seksuaalselt ahistatud. 

“Olgugi, et karistusseadustikus on ahistamine karistatav tegu, on taoliste juhtumite tõendamine keeruline. Veelgi raskemaks muutub see ööelu kontekstis,” nendib sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusosakonna vägivallaohvrite teenuse juht Annika Silde, kelle sõnul ei ole aga olukord lootusetu. “Seksuaalset ahistamist annab ennetada, näiteks pealtvaatajate abiga. See on ka põhjus, miks keskendume oma kampaanias kolmele lihtsale sõnumile: märka, sekku, aita.” 

Maailmas, kus seksuaalset ahistamist osatakse märgata aina rohkem ning tolereeritakse üha vähem — näiteks Hollywoodist alguse saanud #metoo liikumine — tekitab seksuaalne ahistamine Eestis vastupidiselt poleemikat, eriti ööelus, kus inimesed on tavapärasest veidi avatumad. Stigmatiseeriv hoiak justkui oleksid ohvrid ise süüdi nende väärkohtlemises on jätkuvalt probleem, millega Sotsiaalkindlustusamet ühiskonna tasandil rinda pistab.

Murdmaks eelmainitud väärarusaamu kutsus amet ühise laua taha nii Tallinna linnavalitsuse kui ka pealinna ööelu asutused, kellega koos oleme loomas turvalisema ööelu kokkulepet, mille eesmärk on tagada kõigile ööelust osavõtjatele turvaline ja ohutu keskkond olenemata soost, rahvusest, rassist, nahavärvusest, usutunnistusest või veendumustest, vanusest, puuetest, seksuaalsest orientatsioonist või soolisest identiteedist. Kokkuleppe, mis valmib Londoni ja Bristoli linnade eeskujul ning nendega koosöös, lahutamatuks osaks on ööelu asutuste töötajatele mõeldud materjalid ja koolitused, mis aitavad neil paremini märgata seksuaalset ahistamist ning annavad juhiseid, kuidas sekkuda ja aidata. 

“Turvalisem ööelu on kogukondlik otsus,” sõnab Tallinna Linnavalitsuse ööelunõunik Natalie Mets, kes on veendunud, et kui kõik sellesse omalt poolt panustavad, on tulevikus ööelus seksuaalset ahistamist kogenud inimeste osakaal palju madalam. “Turvalisem ööelu peab olema tagatud kõigile ning selleks kutsun kõiki üles märkama, sekkuma ja aitama.” 

Kampaania “Märka. Sekku. Aita.” lähenemine seksuaalse ahistamise ennetamisele ööelus on kompleksne. Pealtnägijate kõnetamiseks on loodud visuaalsed lahendused aga ka koduleht www.palunabi.ee/ooelu, kuhu on koondatud nii info selle kohta, kuidas eristada flirtimist ahistamisest, kui ka häid nippe, kuidas pealtnägijana sekkuda ja ohvrit aidata. Lisaks eeltoodule korraldab sotsiaalkindlustusamet koos partneritele temaatilisi koolitusi Tallinna ööelu asutustele.  

Palun oota...

PEIDA LEHT