Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Kutsume eesliinitöötajaid osalema psühholoogilise esmaabi koolitustel

e-kursuse avatar

Sotsiaalkindlustusamet jätkab oktoobri teises pooles tasuta psühholoogilise esmaabi koolitustega, mida on korraldatud alates 2020. aastast. Üle Eesti toimuvatele koolitustele on oodatud abistavate organisatsioonide ja asutuste, kohalike omavalitsuste, tervishoiu- ning haridusasutuste töötajad, kes puutuvad kokku kriisiolukordadesse sattunud inimestega või kriisides abi korraldamisega.
Koolitusi viivad läbi psühholoogilise esmaabi väljaõppe saanud spetsialistid.

Psühholoogilise esmaabi eesmärk on toetada inimese toimetulekut kriisiolukorras (tulekahju, liiklusõnnetus, ootamatu surm, looduskatastroof, vmt). Kõrvalist abi ei pruugi vajada kõik kriisisündmusest mõjutatud inimesed, kuid oluline on olla kättesaadav neile, kes võivad toetust vajada. Psühholoogilist esmaabi on võimeline osutama iga hooliv inimene.
Vahetu ja kiire sekkumine aitab kriisisündmuse järgselt ennetada võimalikke pikaajalisi negatiivseid tagajärgi.

Psühholoogilise esmaabi koolituse tutvustus

Koolitus koosneb iseseisvalt läbitavast e-kursusest ja lõputestist ning 7-tunnisest kontaktõppepäevast. Kontaktõppepäev sisaldab abistamissituatsioonide läbimänge. E-kursuse orienteeruv läbimise aeg on 4 akadeemilist tundi.

Kontaktõppepäeval osalemise eeltingimuseks on Digiriigi Akadeemias e-kursuse „Psühholoogiline esmaabi kriisi sattunud inimese toetamisel“ läbimine ja lõputesti sooritamine vähemalt üks päev enne koolituspäeva. Lõputestis tuleb anda õigeid vastuseid vähemalt 80% ulatuses.
Juhise Digiriigi Akadeemias e-kursusele pääsemiseks leiad järgnevast failist:

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

  • kriis ja kriisireaktsioonid;
  • psühholoogilise esmaabi raamistik, tegevuspõhimõtted ja nende rakendamine;
  • kriisiolukorda sattunud inimeste abistamine;
  • enesehoid.

Koolituse läbimise järgselt:

  • mõistad kriisi ja psühholoogilise esmaabi olemust;
  • oskad selgitada, mis on ja mis ei ole psühholoogiline esmaabi;
  • analüüsid psühholoogilise esmaabi andmise võimalusi ja piiranguid ning vastutust;
  • mõistad psühholoogilise esmaabi tegevuspõhimõtteid ja oskad neid rakendada (sh eritähelepanu vajavate inimestega);
  • tead enesehoiu viise ja tehnikaid iseenda ja meeskonnaliikmete toetamiseks.

Koolitusel osalemine

Palun vali osalemiseks sobiva sihtrühmaga koolitus. 

Toimumise aeg

Toimumis-koht

Sihtrühm

Koolitaja

Registreeri

28.11.2023

Hiiumaa

Avatud grupp abistavate organisatsioonide ja asutuste, kohalike omavalitsuste, tervishoiu- ning haridusasutuste töötajatele

Ingrid Sogenbits

https://koolitus.edu.ee/sisekoolitus/11040

30.11.2023

Tallinn

Avatud grupp abistavate organisatsioonide ja asutuste, kohalike omavalitsuste, tervishoiu- ning haridusasutuste töötajatele

Ülle Riisalo

https://koolitus.edu.ee/sisekoolitus/10897

06.12.2023

Põlva

Avatud grupp abistavate organisatsioonide ja asutuste, kohalike omavalitsuste, tervishoiu- ning haridusasutuste töötajatele

Marvi Pristavka-Taal

https://koolitus.edu.ee/sisekoolitus/10898

07.12.2023

Põltsamaa

Avatud grupp abistavate organisatsioonide ja asutuste, kohalike omavalitsuste, tervishoiu- ning haridusasutuste töötajatele

Matti Orav

https://koolitus.edu.ee/sisekoolitus/10899

07.12.2023

Tartu

Kohalike omavalitsuste töötajatele

Kaido Taim

https://koolitus.edu.ee/sisekoolitus/10900

12.12.2023

Türi

Avatud grupp abistavate organisatsioonide ja asutuste, kohalike omavalitsuste, tervishoiu- ning haridusasutuste töötajatele

Anastasia Arju

https://koolitus.edu.ee/sisekoolitus/11043

12.12.2023

Valga

Avatud grupp abistavate organisatsioonide ja asutuste, kohalike omavalitsuste, tervishoiu- ning haridusasutuste töötajatele

Kaili Särg

https://koolitus.edu.ee/sisekoolitus/11044

12.12.2023

Keila

Avatud grupp abistavate organisatsioonide ja asutuste, kohalike omavalitsuste, tervishoiu- ning haridusasutuste töötajatele

Ingrid Sogenbits

https://koolitus.edu.ee/sisekoolitus/11042

15.12.2023

Tallinn

Avatud grupp abistavate organisatsioonide ja asutuste, kohalike omavalitsuste, tervishoiu- ning haridusasutuste töötajatele

Ethel Kings

https://koolitus.edu.ee/sisekoolitus/10980

Koolitustega seotud küsimuste korral kirjuta [email protected] 

Palun oota...

PEIDA LEHT