Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Eesti viipekeele tõlge – oluline täiendus psühholoogilise esmaabi e-kursusel

foto

Märtsi esimesel päeval tähistati juba 17. korda eesti viipekeele päeva. Sotsiaalkindlustusametil on sel puhul hea meel lugejatega jagada, et alates käesolevast aastast on meie e-kursuse „Psühholoogiline esmaabi kriisi sattunud inimese toetamisel“ videod saadaval eesti viipekeele tõlkega.

Miks on see oluline?

Igaüks meist võib elus kokku puutuda inimestega, kes on läbi elanud midagi väga rasket – olgu selleks lähedase kaotus, õnnetus, katastroof või muu traagiline sündmus. Neis olukordades on võimalus aidata kaasa inimese turvatunde ja enesega toime tulemise taastumisele läbi psühholoogilise esmaabi osutamise. Tänu viipekeele tõlke olemasolule e-kursusel on nüüdsest psühholoogilise esmaabi osutamiseks vajalikke teadmisi võimalus omandada kõigil, kes igapäevaselt eesti viipekeelt kõnelevad.

Vähemtähtsaks ei saa pidada seda, mida Keeleseadus ütleb: iga muu keel peale eesti keele ja eesti viipekeele on võõrkeel. See tähendab, et kui soovime jagada riigikeeles teadmisi Eesti elanikele, siis on seejuures tähtis silmas pidada ka eesti viipekeele kõnelejaid. Eestis kasutab viipekeelt regulaarselt ligikaudu 4500 inimest ning keeleoskajate arv suureneb igal aastal.

Kuidas saad end psühholoogilise esmaabiga tuttavaks teha?

Psühholoogilise esmaabi e-kursusele on oodatud osalema iga inimene, kellel teema vastu huvi on.

E-kursus koosneb neljast teemamoodulist:

  1. kriis ja kriisireaktsioonid,
  2. psühholoogilise esmaabi sammud,
  3. toetamine kriisisituatsioonis,
  4. enesehoid.

Pääsu e-kursusele ja juhendi registreerumiseks leiad Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi veebilehelt Palunabi.ee.

Palun oota...

PEIDA LEHT