Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

15. juuni on ülemaailmne eakate väärkohtlemise teadvustamise päev

foto

15. juuni on ülemaailmne eakate väärkohtlemise teadvustamise päev, mille raames korraldab ohvriabi eakate väärkohtlemise teadvustamise virtuaalkoolituse, et tõsta teadlikkust eakatevastasest vägivallast ning rääkida selle põhjustest, riskidest ja müütidest. 

➡️Eakatevastane vägivald on ühiskonnas üks varjatumaid probleeme, mida kannatanud alatihti normaliseerivad, kuna toimepanijaks on eaka veresugulane või hooldaja. Tihtilugu tuntakse end süüdi ja arvatakse, et nad on sellise kohtlemise enda lähedaste poolt ära teeninud. 

➡️Statistika näitab, et aasta-aastalt suureneb siiski ka eakate pöördumiste arv abi saamiseks ohvriabisse ja naiste tugikeskustesse, ent siiski on märke, et abi ja toe vajajaid on oluliselt rohkem. Paranenud on kindlasti ka ametkondade ning spetsialistide teadlikkus ning riigiasutuste ning kolmanda sektori koostöö. Suuremat tähelepanu on pööranud eakate väärkohtlemise teemale MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus. 

➡️Erinevad uuringud näitavad, et eakad pole teadlikud neile mõeldud lähisuhtevägivalla teenustest, kuna nad arvavad, et need ei ole suunatud nende vajadustele. Arvestades eakate raskendatud ligipääsu teenustele, on esmaseks lahenduseks märkamine ja nende proaktiivne abistamine. Eriti oluline on osata märgata eakatevastase vägivalla erinevaid vorme eelkõige spetsialistide ja ametnike poolt ja teadvustada, et abi on olemas.

Märgid, mis võivad viidata eakatevastasele vägivallale:
☑️Kas keegi võib kasutada ilma nõusolekuta eakate majanduslikke vahendeid? 
☑️Kas keegi takistab eakal telefoni või arvuti kasutamist? 
☑️Kas keegi on teinud füüsiliselt haiget või ähvardanud seda teha?
☑️Kas keegi on eakat ilma nõusolekuta puudutanud? 

Tunne huvi, kuidas läheb sinu eakatel tuttavatel ja märgates vägivallamärke, tee esimene samm nende aitamiseks. Kui vajad sobiva sekkumisviisi leidmiseks nõu, siis helista ohvriabi kriisitelefonile 116 006. Nii saame koos aidata neid, kes täna meie abi enim vajavad.

Palun oota...

PEIDA LEHT