Olukord on hea, aga tutvusta töötajatele enesehoiu viise. Julgusta töötajaid väljendama oma vajadusi, emotsioone ja mõtteid; julgusta kolleege omavahel suhtlema; julgusta kasutama uusi tööviise, kuid jälgi, et töötajad saaksid piisavalt puhata; anna regulaarselt tagasisidet; võtke kasutusele regulaarne tööjuhendamine, mille osana kaardistatakse nii töötajate    heaolu, kuid arutatakse ka töös olevaid juhtumeid ning võimalikke lahendusi.