Oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist...
Oled langenud kuriteo ohvriks...


Leia lähim ohvriabi töötaja Leia lähim naiste tugikeskus Loe ohvriabi teenuse kohta

Saad abi Sotsiaalkindlustusameti ohvriabikeskustest, mis asuvad kõigis suuremates linnades. Pakume abivajajatele tasuta nõustamisteenust. Pakume Sulle emotsionaalset tuge, anname teavet abi saamise võimaluste kohta ja juhendame Sind suhtlemisel teiste vajalike asutustega.

Oled kogenud seksuaalvägivalda ... 

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused


Tagame Sulle
konfidentsiaalsuse. Nõustamisele võid pöörduda anonüümselt, kuid hüvitiste ja ohvriabiteenuste taotlemisel on Sul vaja esitada oma isikuandmed. Kui Sinu mure on vaja lahendada mitme asutusega koostöös, siis küsime Sinult nendega ühenduse võtmiseks luba.

Naiste tugikeskustes pakume abi ja toetust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele. Pakume esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist, vajadusel psühholoogilist nõustamist, juriidilist nõustamist või turvalist ajutist majutust.

Kriisi korral on võimalik pöörduda ka ööpäevaringselt kas telefoni teel või kohtudes. Soovi korral võid esmasel kriisinõustamisel jääda anonüümseks. Kui oled naistevastase vägivalla ohvri lähedane, pakume ka Sulle infot ja toetust!

Abiks ohvrile